Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillsyn över nytt avlopp

När du fått tillstånd till en ny avloppsanläggning gör Miljöförvaltningen uppföljande tillsyn av anläggningen efter två till tre år. Tillsynen syftar till att bedöma om anläggningen följer tillståndet och om den fungerar.

 • Det lodräta avståndet mellan spridarrören och högsta grundvattennivå eller berg ska var minst en meter eller mer. Om avståndet är betydligt mindre krävs åtgärder. Några åtgärder som kan vara aktuella är att lyfta upp anläggningen högre, sätta in en pumpanordning eller att göra en avskärmande dränering uppströms.
 • Vattenytan i fördelningsbrunnen ska vara i jämnhöjd med alla utloppen så att belastningen sker lika på alla ledningar.
 • Vatten eller slam i ventilationsrören kan tyda på att anläggningen eller del av anläggningen är för tät.

Om du anlitat en entreprenör för att göra arbetet har den ett ansvar enligt Konsumenttjänstlagen. Anläggningen ska vara professionellt gjord och uppfylla kravet på funktion.

Du kan också själv göra kontrollerna. Framför allt är det intressant att kontrollera det vertikala avståndet mellan grundvatten och spridarledning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn över nytt avlopp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender