Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Under besöket

Vid bedömningen är omgivningen betydelsefull och hur anläggningen placerad. Tunna jordlager innebär en sämre rening i marken. Högt grundvatten innebär att orenat avloppsvatten kan förorena grundvattnet. Växtligheten kan ge indikationer på dålig rening.

De allra flesta äldre anläggningar består av en slamavskiljare med någon form av eftersteg som stenkista eller infiltrationsbädd.

Slamavskiljare och fördelningsbrunn

 • Finns vattentoalett ska slamavskiljaren vara en trekammarbrunn på minst 2 kubikmeter. För endast bad- disk- och tvättvatten är det tillräckligt med en tvåkammarbrunn.
 • Tredje kammaren, där utloppet är placerat, bör vara i det närmaste slamfri.
 • I utloppet ska det finnas ett liggande T-rör som hindra eventuellt ytslam att följa med ut i den efterföljande anläggningen.
 • En fördelningsbrunn ska fördela vattnet lika på samtliga ledningar. Vattenytan i fördelningsbrunnen står jämnhögt med alla utloppen. Fördelningsbrunnen bör vara i det närmaste fri från slam.
 • Infiltrationsledningar ska ventileras. Spridarledningarna vinklas rätt upp till cirka 20 till 40 centimeter ovan jord och förses med ventilerat lock.

Spridarledningarna och luftningsrör

Spridarledningarna ska fördela vattnet till hela infiltrationsytan. Om det finns vatten eller slam i botten på ventilationsrören tyder det på att vattnet inte rinner undan i anläggningen eller att anläggningen är för liten. Rören eller bädden har blivit för tät så att vatten rinner undan långsammare och att vattennivån är för hög i bädden med sämre rening som resultat.

Högt grundvatten eller ytligt berg

Högt grundvatten innebär sämre rening. Det ska vara minst en meter mellan spridarledning och högsta grundvattenyta eller berg. Ofta kan det bli aktuellt att sätta ner ett grundvattennivårör.

Husets användning

En bedömning görs utifrån hur huset kan utnyttjas och därmed den belastning som den anläggningen kan utsättas för. Bedömningen tar hänsyn till antal möjliga boende, grad av vinterisolering och tillgång till vatten sommar respektive vinter.

Avloppsvattnets mängd och sammansättning

Avloppsvattnets mängd och sammansättning är beroende av nyttjandet och vilka installationer som finns, till exempel dusch, tvättmaskin, diskmaskin och vattentoalett.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Under besöket

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender