Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillsyn över befintlig anlägging

Miljöförvaltningen genomför regelbundet tillsyn av befintliga äldre avloppsanläggningar. Det görs oftast under ett antal sommarveckor där förvaltningen mer systematisk går igenom ett visst område.

Vid tillsynen prioriteras fastigheter med vattentoalett. Fastigheter med förmultningstoaletter eller slutna tankar registreras och kan bli aktuella senare tillsyn. Om du får information om planerad tillsyn och du saknar vattentoalett kontakta då förvaltningen.

Den befintliga anläggningen kontrolleras, statusen och eventuella åtgärder diskuteras. Efter besöket får du en inspektionsrapport med en bedömning av anläggningen och eventuella förslag på åtgärder. Du erbjuds också att komma med synpunkter på rapportens innehåll och bedömningar.

I de flesta fall innebär anmärkningar med förslag på åtgärder ett krav på en ny avloppsanläggning. Ansökan om tillstånd ska då lämnas till Miljöförvaltningen inom ett år. Normalt lämnas en tidsfrist på ytterligare ett år för färdigställande. Vid mindre brister kan det räcka med enklare åtgärder, till exempel inrättande av grundvattennivårör. Ändring av befintlig avloppsanläggning kan behöva anmälas till förvaltningen innan åtgärden genomförs.

Avgifter

För tillsynen betalar du en tillsynsavgift. Det är en fast avgift motsvarande tre arbetstimmar per besök. I avgiften ingår förberedelser, restid, besök och inspektionsrapport. Vid eventuella krav på åtgärder eller begränsningar debiteras ytterligare handläggningstid per timme. Timavgiften är för innevarande år (2024) 1 377 kronor.

Undersöka och åtgärda på eget initiativ

Du kan själv undersöka din anläggning och förekomma ett tillsynsbesök genom att göra en ansökan om tillstånd till en ny anläggning. Du får då inget besök och besöksavgift.

Åtgärderna ska vara färdigställda inom samma tidsramar som de som fått besök samma år. Normalt är detta den 1 oktober två år senare.

När anläggningen är klar och intyg lämnats till Miljöförvaltningen avslutas ärendet.

Uppföljning

När anläggningen varit i drift i något eller några år kan förvaltningen genomföra en uppföljande tillsyn av anläggningen.

Rotavdrag

Det kan vara möjligt att få skattereduktion för (ROT-abete) när man anlägger ett avlopp på sin tomt. På Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du få mer information om hur du går tillväga.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn över befintlig anlägging

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
Ikon: Kalender

Kalender