Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Taxor - tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

Taxor för dig som redan har serveringstillstånd.

Observera! Kommunfullmäktige i Borås Stad har den 29 april 2020 och den 10 december 2020 beslutat att inte debitera tillsynsavgifter för år 2020 och 2021 med anledning av corona och de negativa ekonomiska effekter pandemin har för många i branschen. Observera att förseningsavgift för restaurangrapport och extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen inte är tillsynsavgifter och därför debiteras som vanligt.

Tabell för fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Avgift/år

Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning, per tillstånd. Vid omsättning under 800 000 kronor år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 3 procent av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2.

15 000 kr 

Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning per tillstånd.

5 000 kr

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök*

Timavgift

(1 225 kr)

Tabell för för rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Avgift/år

Rörlig avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker föregående år, inklusive moms, upp till 800 000 kr/år.


Vid högre omsättning av alkoholdrycksförsäljning gäller följande avgift:


Omsättning av alkoholdrycksförsäljning

800 001 - 2 000 000 kr/år 

3 procent av årsomsättningen 

25 000 kr/år 

2 000 001 - 5 000 000 kr/år

27 500 kr/år

5 000 001 - 10 000 000 kr/år

30 000 kr/år

10 000 01 – 15 000 000 kr/år

32 500 kr/år

15 000 001 kr/år –

35 000 kr/år

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Tillfälliga tillstånd

Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften.

Halv tillsynsavgift

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.

Om verksamheten upphör

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Vad avgiften går till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor - tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender