Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Taxor - tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

Taxor för dig som redan har serveringstillstånd.

Att notera! Kommunfullmäktige i Borås Stad har den 29 april beslutat att inte debitera tillsynsavgifter för år 2020 med anledning av Corona och de negativa ekonomiska effekter detta har för många i branschen. Observera att förseningsavgift för restaurangrapport och extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen inte är tillsynsavgifter och därför debiteras som vanligt.

Fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Avgift/år

Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning, per tillstånd. Vid omsättning under 800 000 kronor år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 3 procent av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2.

15 000 kr 

Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning per tillstånd.

5 000 kr

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök*

Timavgift

(1 156 kr)

Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

Avgift/år

Rörlig avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker föregående år, inklusive moms, upp till 800 000 kr/år.


Vid högre omsättning av alkoholdrycksförsäljning gäller följande avgift:


Omsättning av alkoholdrycksförsäljning

800 001 - 2 000 000 kr/år 

3 procent av årsomsättningen 

25 000 kr/år 

2 000 001 - 5 000 000 kr/år

27 500 kr/år

5 000 001 - 10 000 000 kr/år

30 000 kr/år

10 000 01 – 15 000 000 kr/år

32 500 kr/år

15 000 001 kr/år –

35 000 kr/år

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Tillfälliga tillstånd

Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften.

Halv tillsynsavgift

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.

Om verksamheten upphör

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Vad avgiften går till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-14 08.18

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor - tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • Magnus Palm.

  Publicerad den 3 september 2020

  Magnus Palm ny förvaltningschef

  Ny förvaltningschef för Tekniska förvaltningen är Magnus Palm. Han kommer närmast från en tjänst i Marks kommun, som chef för Teknik- och serviceförvaltningen.
 • En tak-konstruktion. 

  Publicerad den 2 september 2020

  Risker för byggnader med viss typ av takkonstruktion

  Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Borås Stad utreder ...
Ikon: Kalender

Kalender