Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad granskas vid tillsynen?

I samband med tillsynen granskas tre huvudområden, verksamhetens ekonomi, verksamhetens organisation och verksamhetens pedagogiska innehåll.

Verksamhetens ekonomi

 • Avgifter
 • Villkor för godkännande och beslut om bidrag
 • Underlag för utbetalning av kommunalt bidrag

Verksamhetens organisation

 • Ledningen av utbildningen
 • Rektors ansvar
 • Kompetens hos personal – förskollärares ansvar i undervisningen
 • Registerkontroll av personal
 • Kompetensutveckling
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Erbjudande av förskola
 • Urval och mottagande
 • Barngrupperna och miljön
 • Särskilt stöd
 • Modersmål
 • Förskola och hem
 • Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal
 • Samverkan och anmälan till Socialtjänsten
 • Tystnadsplikt
 • Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem

Verksamhetens pedagogiska innehåll

 • Omsorg, utveckling och lärande som en helhet
 • Normer och värden
 • Lek som grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
 • Utbildning med inriktning på språkutvecklande arbete, matematisk utveckling, motorisk utveckling och naturvetenskap och teknik.
 • Kommunikation och skapande
 • Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
 • Barns delaktighet och inflytande
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad granskas vid tillsynen?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender