Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Hultahuset, Hulta Torg

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-10-25 protokoll Pdf, 437 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-10-25 ärendelista Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-10-25 handlingar Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2022-10-25 Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-10-25 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Information om Hultahuset
5. Information från RF-SISU avseende samarbete och avtal mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och RF-SISU
6. Information om arbetet med psykisk hälsa
7. Information om resultatet från Trygghetsmätningen 2022
8. Information om Trygghetspotten
9. Kompensation till Borås Fältrittklubb
10. Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare som arbetar i skog och mark
11. Yttrande över remiss - Revidering av rådens reglementen
12. Yttrande över remiss - Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
13. Redovisning av anmälningsärenden
14. Redovisning av delegationsbeslut
15. Förvaltningschefen informerar

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-10-25 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol