Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Pulsen Konferens

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-02-21 protokoll.pdf Pdf, 411.4 kB. 411.4 kB 2023-02-24 11.21
1. Alternativt förslag Arsredovisning 2022 M-KD.pdf Pdf, 660.2 kB. 660.2 kB 2023-02-24 11.21
2. V - Initiativärende om lägesbild om sexköp.pdf Pdf, 370.3 kB. 370.3 kB 2023-02-24 11.21
3. M o KD - Initiativärende JO.pdf Pdf, 407 kB. 407 kB 2023-02-24 11.21

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-02-21 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2023-02-15 10.20

Ärendelista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Årsredovisning 2022
 • Uppföljning av intern kontrollplan 2022
 • Redovisning av ej verkställda gynnande beslut – kvartal 4, år 2022
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022
 • Revidering av program mot hemlöshet
 • Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar 2022
 • Initiativärende - Handlingsplan arbetsmiljö
 • Uppdrag till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen att förbereda fokusområden i Borås stads nya styr- och ledningssystem
 • Anmälningsärenden 2023-02-21
 • Delegationsbeslut 2023-02-21, sekretess
 • Umgängesbegränsning, sekretess
 • Umgängesbegränsning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-02-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol