Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Handlingar och ärendelista

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-08-29 handlingar Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Faderskapsnedläggning, (sekretess)
 4. Faderskapsnedläggning, (sekretess)
 5. Faderskapsnedläggning, (sekretess)
 6. Umgängesbegränsning, (sekretess)
 7. Utredning ansökan om vårdnadsöverflytt (sekretess)
 8. Utredning Tillförordnad vårdnadsöverflytt (sekretess)
 9. Utredning Ej röja den unges vistelseort enl 14 § LVU (sekretess)
 10. Utredning Ej röja vistelseort för vårdnadshavare samt umgängesbegränsning (sekretess)
 11. Delegationsbeslut 2023-08-29 (sekretess)
 12. Anmälningsärenden 2023-08-29 (sekretess)
 13. Information från förvaltningschefen
 14. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
 15. Intern kontrollplan 2024
 16. Handlingsplan
 17. Budgetuppföljning efter juli 2023
 18. Planering budget 2024
 19. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-08-29 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol