Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Befintliga IOP avtal i Borås

Här kan du läsa om befintliga IOP - Idéburet offetligt partnerskap.
Önskar du få ett IOP uppläst alternativt förklarat ber vi dig att kontakta en av nedanstående kontaktpersoner.

Allaktivitetshus för Sverigefinländare

Föreningen allaktivitetshuset för Sverigefinländare bedriver lunch- och caféverksamhet samt aktiviteter för finskspråkiga åldringar. Pdf, 2 MB.

Öppen verksamhet för äldre på Café 9:an

PRO Målsryd/Gånghester och Borås Stad kommer ska tillsammans erbjuda en långsiktig social och på andra sätt stimulerande verksamhet för äldre på orten och närliggande område. Pdf, 235.2 kB. Enskilt och tillsammans kommer parterna erbjuda en öppen verksamhet med aktiviteter som anpassats efter behoven i området. Målet är att främja ett positiv välmående och att motverka ensamhet och isolering bland äldre i området.

Guldkanten

Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås Stad och Guldkanten när det gäller drift och utveckling av restaurang och aktivitetsverksamhet på Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren. Pdf, 526.5 kB.

Spira- IOP mellan Borås Stad och Studieförbundet vuxenskolan

Studieförbundet vuxenskolan driver verksamhet för vuxna för att de ska komma in på arbetsmarknaden Pdf, 320.9 kB..

En arena för alla

Huvudsyftet med vårt samarbete är att nyttja IF Elfsborgs sponsornätverk för att finna praktikplatser Pdf, 182.5 kB. samt insatsen ”prova på bransch & yrke” som ger ungdomarna insikt i vad som krävs på en arbetsplats.

Samverkan om skyddat boende och stöd till våld i nära relationer

Kvinnojouren i Borås och Arbetslivsförvaltningen ska genom denna överenskommelse gemensamt arbeta mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som bevittnar eller utsätts för våld. Pdf, 90.3 kB.

Hitta UT

Utvecklingen av Hitta Ut, syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Hestra IF tillhandahåller checkpoint och kartor till medborgare och turister i stora delar av Borås. Pdf, 123.6 kB.

Mötesplats på Kransmossen

Mariedals IKs klubbstuga på Kransmossen skapar en verksamhet som liknar Borås Stads egna mötesplatser. Alla invånare och besökare ska känna sig välkomna utan att behöva vara medlem i klubben. Här finns lokaler för café, sammankomster, omklädningsrum och verksamhetsytor. Målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer/seniorer, människor med funktionsvariationer, människor som står utanför arbetsmarknaden och motionärer.

Utveckling av Parasportverksamheten

Utvecklingen av Parasporten i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Pdf, 157 kB.

Boråsklassikern - IOP mellan Borås Stad och Korpen Borås

Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern. Boråsklassikern är ett året runt arrangemang med fem olika utmaningar. Pdf, 99.2 kB.

Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem

Fritids- och folkhälsonämnden och Svenska kyrkan har ett IOP som innebär att Gustav Adolfskyrkan bedriver ungdomsgårdsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem i centrum i Borås.

Öppen ungdomsverksamhet i Kulturföreningen Tåget

Kulturföreningen Tåget driver öppen ungdomsverksamhet i sina lokaler på Brämhultsvägen 28. Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 18 år och omfattar dans, teater, skapande verksamhet, musik och Magic (kortspel). Verksamheten följs upp utifrån jämställdhet, trygghet och delaktighet, men föreningen har stor frihet att forma verksamheten efter eget omdöme.

”Av och Med Hässleholmen”

Ett samarbete mellN Hässleholmens Ideella Paraplyorganisation, Arbetarnas bildningsförbund Sjuhärad och Borås Stad som syftar att arbeta tillsammans lokalt på lika villkor med områdesutveckling för en socialt hållbar utveckling i stadsdelen Hässleholmen för att göra människors röster hörda och minska segregation och dess effekter.

Avsikten är att utveckla en gemensam lokal plattform för att öka delaktighet, tillit och lokalt engagemang för att tillsammans mobilisera gemensamma krafter för att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor. Pdf, 1019.3 kB.

VIP - Våldspreventiva insatser

Ett samarbete mellan Studiförbundet vuxenskolan och Vård och äldrenämnden kring våldspreventiva studiecirklar riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom Sociala omsorgsförvaltningen. Pdf, 117.5 kB.

Andra samarbetsavtal

Samordning av Idrottsskolan Borås

Idrottsskolan i Borås Stad är ett treårigt program för barn i åldrarna 7-9 år. Första året i idrottsskolan tränar barnen motorik och rörelse tillsammans. Andra och tredje året är barnen hos olika föreningar och får där prova på deras idrotter. Idrottsskolan kommer att samarbeta med RF/SISU. Pdf, 155.9 kB.

Samarbete kring språkutveckling för barn och unga

Syftet är att föreningen Ordapaltset och Borås Stad arbeta tillsammans med språkutvecklande aktiviteter för barn, 10-15 år, som primärt bor på Hässleholmen/Hulta och Norrby. Pdf, 4.3 MB.Hittills har Ordpalatset mest verkat på skoltid, nu är tanken att erbjuda Ordpalatsaktiviteter till barn och ungdomar även på deras fritid.

I första steget avser vi att utveckla och erbjuda Ordpalatsets språkutvecklande aktiviteter inom den öppna ungdomsverksamheten på läslov, februarilov och sommarlov.

Ett nästa steg blir att utveckla och erbjuda Ordpalatsets språkutvecklande aktiviteter på eftermiddags- och helgtid.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befintliga IOP avtal i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender