Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Befintliga IOP avtal i Borås

Här kan du läsa om befintliga IOP - Idéburet offetligt partnerskap.
Önskar du få ett IOP uppläst alternativt förklarat ber vi dig att kontakta en av nedanstående kontaktpersoner.

Allaktivitetshus för SverigefinländarePDF

Föreningen allaktivitetshuset för Sverigefinländare bedriver lunch- och caféverksamhet samt aktiviteterPDF för finskspråkiga åldringar.

Boråsklassikern - IOP mellan Borås Stad och Korpen BoråsPDF

Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern.PDF

Funkis till Jobb

IOP mellan Borås basket och Borås Stad. Syftet är att fler boråsare som har begränsningar i arbetsförmågan beroende på funktionsnedsättning får stöd i att hitta anställningar i näringslivet via praktik/arbetePDF, samt stöd och hjälp med anpassning på arbetsplatsen. Även arbetsgivare skall få stöd och kunskap om hur man bemöter personer med funktionsnedsättning.

GuldkantenPDF

Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås Stad och Guldkanten när det gäller drift och utveckling av restaurang och aktivitetsverksamhetPDF på Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren.

Hitta UTPDF

Utvecklingen av Hitta Ut, syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i friskvårdande aktiviteterPDF utifrån var och ens villkor. Hestra IF tillhandahåller checkpoint och kartor till medborgare och turister i stora delar av Borås.

Samverkan om skyddat boende och stöd till våld i nära relationer

Kvinnojouren i Borås och Arbetslivsförvaltningen ska genom denna överenskommelse gemensamt arbeta mot våld i nära relationPDF, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som bevittnar eller utsätts för våld.

Jobb tillsammans

IOP mellan IF Elfsborg och Arbetslivsnämnden i samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Syftet är att få in fler ungdomar som befinner sig i eller på väg in i utanförskap i olika aktiviteterPDF för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För samverkande föreningarna kan detta på sikt betyda fler medlemmar.

Mötesplats på Kransmossen

Mariedals IKs klubbstuga på Kransmossen skapar en verksamhet som liknar Borås Stads egna mötesplatserPDF. Alla invånare och besökare ska känna sig välkomna utan att behöva vara medlem i klubben. Här finns lokaler för café, sammankomster, omklädningsrum och verksamhetsytor. Målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer/seniorer, människor med funktionsvariationer, människor som står utanför arbetsmarknaden och motionärer.

Utveckling av ParasportverksamhetenPDF

Utvecklingen av ParasportenPDF i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor.

VIP - Våldspreventiva insatserPDF

Ett samarbete mellan Studiförbundet vuxenskolan och Vård och äldrenämnden kring våldspreventiva studiecirklarPDF riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom Sociala omsorgsförvaltningen.

Älskade Barn - IOP mellan Borås Stad och StudiefrämjandetPDF

I samarbetet kommer Älskade Barn, ett föräldrastödsmaterial för föräldrarPDF i ett nytt land, att erbjudas på geografiska områden i staden som är prioriterade i folkhälsoarbetet, Norrby, Sjöbo och Hässleholmen samt på Hulta och Kristineberg.

Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshemPDF

Fritids- och folkhälsonämnden och Svenska kyrkan har ett IOP som innebär att Gustav Adolfskyrkan bedriver ungdomsgårdsverksamhetPDF i Gustav Adolfs församlingshem i centrum i Borås.

Öppen ungdomsverksamhet i Kulturföreningen Tåget

Kulturföreningen Tåget driver öppen ungdomsverksamhetPDF i sina lokaler på Brämhultsvägen 28. Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 18 år och omfattar dans, teater, skapande verksamhet, musik och Magic (kortspel). Verksamheten följs upp utifrån jämställdhet, trygghet och delaktighet, men föreningen har stor frihet att forma verksamheten efter eget omdöme.

Sports for YouPDF

Överenskommelsen mellan Västra Götalands Idrottsförbund och Borås Stad, i syfte att få fler nyanlända barn och unga föreningsaktivaPDF. Flertalet av aktiviteterna bedrivs i områden som Borås stad ser som socialt utsatta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befintliga IOP avtal i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol