Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Befintliga IOP avtal i Borås

Här kan du läsa om befintliga IOP - Idéburet offetligt partnerskap.
Önskar du få ett IOP uppläst alternativt förklarat ber vi dig att kontakta en av nedanstående kontaktpersoner.

Boråsklassikern - IOP mellan Borås Stad och Korpen Borås Pdf, 115.7 kB.

Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern.

Funkis till Jobb

IOP mellan Borås basket och Borås Stad. Syftet är att fler boråsare som har begränsningar i arbetsförmågan beroende på funktionsnedsättning får stöd i att hitta anställningar i näringslivet via praktik/arbete, samt stöd och hjälp med anpassning på arbetsplatsen. Även arbetsgivare skall få stöd och kunskap om hur man bemöter personer med funktionsnedsättning.

Hitta UT Pdf, 934.7 kB.

Utvecklingen av Hitta Ut, syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Hestra IF tillhandahåller checkpoint och kartor till medborgare och turister i stora delar av Borås.

Samverkan om skyddat boende och stöd till våld i nära relationer

Kvinnojouren i Borås och Arbetslivsförvaltningen ska genom denna överenskommelse gemensamt arbeta mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som bevittnar eller utsätts för våld.

Jobb tillsammans

IOP mellan IF Elfsborg och Arbetslivsnämnden i samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Syftet är att få in fler ungdomar som befinner sig i eller på väg in i utanförskap i olika aktiviteter för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För samverkande föreningarna kan detta på sikt betyda fler medlemmar.

Mötesplats på Kransmossen

Mariedals IKs klubbstuga på Kransmossen skapar en verksamhet som liknar Borås Stads egna mötesplatser Pdf, 1012.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Alla invånare och besökare ska känna sig välkomna utan att behöva vara medlem i klubben. Här finns lokaler för café, sammankomster, omklädningsrum och verksamhetsytor. Målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer/seniorer, människor med funktionsvariationer, människor som står utanför arbetsmarknaden och motionärer.

Norrby för Norrby

Norrby IF driver ett IOP för att stärka kvinnornas roll i stadsdelen.

Spira- IOP mellan Borås Stad och Studieförbundet vuxenskolan Pdf, 276.1 kB.

Studieförbundet vuxenskolan driver verksamhet för vuxna för att de ska komma in på arbetsmarknaden.

Utveckling av Parasportverksamheten Pdf, 213 kB.

Utvecklingen av Parasporten i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor.

VIP - Våldspreventiva insatser

Ett samarbete mellan Studiförbundet vuxenskolan och Vård och äldrenämnden kring våldspreventiva studiecirklar riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom Sociala omsorgsförvaltningen. Pdf, 117.5 kB.

Älskade Barn - IOP mellan Borås Stad och Studiefrämjandet Pdf, 592.7 kB.

I samarbetet kommer Älskade Barn, ett föräldrastödsmaterial för föräldrar i ett nytt land, att erbjudas på geografiska områden i staden som är prioriterade i folkhälsoarbetet, Norrby, Sjöbo och Hässleholmen samt på Hulta och Kristineberg.

Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem Pdf, 1.8 MB.

Fritids- och folkhälsonämnden och Svenska kyrkan har ett IOP som innebär att Gustav Adolfskyrkan bedriver ungdomsgårdsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem i centrum i Borås.

Öppen ungdomsverksamhet i Kulturföreningen Tåget

Kulturföreningen Tåget driver öppen ungdomsverksamhet i sina lokaler på Brämhultsvägen 28. Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 18 år och omfattar dans, teater, skapande verksamhet, musik och Magic (kortspel). Verksamheten följs upp utifrån jämställdhet, trygghet och delaktighet, men föreningen har stor frihet att forma verksamheten efter eget omdöme.

Önskar du ta del av och läsa hela texterna i IOP, vänligen ta kontakt med nedanstående kontaktpersoner, så hjälper de dig.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befintliga IOP avtal i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol