Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Befintliga IOP avtal i Borås

Här kan du läsa om befintliga IOP - Idéburet offetligt partnerskap.

AGAPE - Stöd till asylsökande ungdomarPDF

Genom överenskommelsen skapas en möjlighet för de ensamkommande asylsökande ungdomarPDF i Borås på olika hem för vård- och boenden, stödboenden och familjehem att fortsätta studier eller praktik under den tid som de väntar på ett avgörande på sin ansökan om uppehållstillstånd. Avtalet har förlängts en andra period.

Allaktivitetshus för SverigefinländarePDF

Föreningen allaktivitetshuset för Sverigefinländare bedriver lunch- och caféverksamget samt aktiviteterPDF för finskspråkiga åldringar.

Boråsklassikern - IOP mellan Borås Stad och Korpen BoråsPDF

Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern.PDF

Framtid tillsammans - IOP mellan IF Elfsborg och Borås StadPDF

Framtid tillsammansPDF - syftar till att upptäcka, identifiera och fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i, eller är på väg in i utanförskap, verksamheten ska bedrivas främst i områden som definieras tillsamman med staden.

Vi tillsammans

IOP mellan IF Elfsborg och Arbetslivsnämnden i samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Syftet är att få in fler ungdomar som befinner sig i eller påvåg in i utanförskap i olika aktiviteterPDF för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För samverkande föreningarna kan detta på sikt betyda fler medlemmar.

GuldkantenPDF

Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås Stad och Guldkanten när det gäller drift och utveckling av restaurang och aktivitetsverksamhetPDF på Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren.

Våldspreventiva insatserPDF

Ett samarbete mellan Studiförbundet vuxenskolan och Vård och äldrenämnden kring våldspreventiva studiecirklarPDF riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom Sociala omsorgsförvaltningen.

Hitta UTPDF

Utvecklingen av Hitta Ut, syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i friskvårdande aktiviteterPDF utifrån var och ens villkor. Hestra IF tillhandahåller checkpoint och kartor till medborgare och turister i stora delar av Borås.

Mötesplats på Kransmossen

Mariedals IKs klubbstuga på Kransmossen skapar en verksamhet som liknar Borås Stads egna mötesplatserPDF. Alla invånare och besökare ska känna sig välkomna utan att behöva vara medlemmar i klubben. Här finns lokaler för café, sammankomster, omklädningsrum och verksamhetsytor. Målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer/seniorer, människor med funktionsvariationer, människor som står utanför arbetsmarknaden och motionärer.

Utveckling av ParasportverksamhetenPDF

Utvecklingen av ParasportenPDF i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor.

Sports for YouPDF

Överenskommelsen mellan Västra Götalands Idrottsförbund och Borås Stad, i syfte att få fler nyanlända barn och unga föreningsaktivaPDF. Flertalet av aktiviteterna bedrivs i områden som Borås stad ser som socialt utsatta.

Älskade Barn - IOP mellan Borås Stad och StudiefrämjandetPDF

I samarbetet kommer Älskade Barn, ett föräldrastödsmaterial för föräldrarPDF i ett nytt land, att erbjudas på geografiska områden i staden som är prioriterade i folkhälsoarbetet, Norrby, Sjöbo och Hässleholmen samt på Hulta och Kristineberg.

Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshemPDF

Fritids- och folkhälsonämnden och Svenska kyrkan har ett IOP som innebär att Gustav Adolfskyrkan bedriver ungdomsgårdsverksamhetPDF i Gustav Adolfs församlingshem i centrum i Borås.

Öppen ungdomsverksamhet i Kulturföreningen Tåget

Kulturföreningen Tåget driver öppen ungdomsverksamhetPDF i sina lokaler på Brämhultsvägen 28. Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 18 år och omfattar dans, teater, skapande verksamhet, musik och Magic (kortspel). Verksamheten följs upp utifrån jämställdhet, trygghet och delaktighet, men föreningen har stor frihet att forma verksamheten efter eget omdöme.

Senast ändrad: 2019-04-26 11.10

Ändrad av:

Dela sidan: Befintliga IOP avtal i Borås

g q n C