Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Befintliga IOP avtal i Borås

Här kan du läsa om befintliga IOP - Idéburet offentligt partnerskap.
Önskar du få ett IOP uppläst alternativt förklarat ber vi dig att kontakta nedanstående kontaktperson.

Allaktivitetshus för Sverigefinländare

Föreningen allaktivitetshuset för Sverigefinländare bedriver lunch- och caféverksamhet samt aktiviteter för finskspråkiga seniorer.

IOP allaktivitetshus för Sverigefinländare Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Funkis till Jobb

IOP mellan Borås basket och Borås Stad. Syftet är att fler boråsare som har begränsningar i arbetsförmågan beroende på funktionsnedsättning får stöd i att hitta anställningar i näringslivet via praktik/arbete, samt att ge stöd och hjälp med anpassning på arbetsplatsen. Även arbetsgivare skall få stöd och kunskap om hur man bemöter personer med funktionsnedsättning.

IOP Funkis till jobb Borås Basket Pdf, 667.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Guldkanten

Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås Stad och Guldkanten när det gäller drift och utveckling av restaurang och aktivitetsverksamhet på Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren.

IOP Guldkanten Trappen och Spinnaren Pdf, 526.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Guldkanten har även ett IOP med Fritids- och folkhälsoförvaltningen gällande caféverksamheten på Kypegården.

IOP Guldkanten Kypegården Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Idéburet processledarskap Överenskommelsen

Genom partnerskap mellan Borås Stad och Hemgården ges de idéburna möjlighet att på ett jämbördigt och fristående sätt föra arbetet med Överenskommelsen framåt.

IOP Idéburet processledarskap Överenskommelsen Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Samordning av Idrottsskolan Borås

Idrottsskolan i Borås Stad är ett treårigt program för barn i åldrarna 7-9 år. Första året i idrottsskolan tränar barnen motorik och rörelse tillsammans. Andra och tredje året är barnen hos olika föreningar och får där prova på deras idrotter. Idrottsskolan kommer att samarbeta med RF/SISU.

IOP Idrottsskolan RF/SISU Pdf, 200.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan om skyddat boende och stöd vid våld i nära relation

Kvinnojouren i Borås och Arbetslivsförvaltningen ska genom denna överenskommelse gemensamt arbeta mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som bevittnar eller utsätts för våld.

IOP Kvinnojouren i Borås Pdf, 324.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglig fritid för alla

Syftet med partnerskapet är att tillsammans kunna erbjuda stimulerande och hälsofrämjande fritidsaktiviteter för barn och unga med NPF och upplevd psykisk ohälsa, samt förbättre möjligheten för målgruppen att delta i ett socialt sammanhang genom föreningslivet.

IOP Tillgänglig fritid för alla Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Utveckling av parasportverksamheten

Utvecklingen av Parasporten i Borås, med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor.

IOP Utveckling av parasportverksamheten Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.

VIP - Våldspreventiva insatser

Ett samarbete mellan Studiförbundet vuxenskolan och Vård och äldrenämnden kring våldspreventiva studiecirklar riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom Sociala omsorgsförvaltningen.

IOP VIP Studieförbundet vuxenskolan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem

Fritids- och folkhälsonämnden och Svenska kyrkan har ett IOP som innebär att Gustav Adolfskyrkan bedriver ungdomsgårdsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem i centrum i Borås.

IOP Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Öppen ungdomsverksamhet i Kulturföreningen Tåget

Kulturföreningen Tåget driver öppen ungdomsverksamhet i sina lokaler på Brämhultsvägen 28. Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 18 år och omfattar dans, teater, skapande verksamhet, musik och Magic (kortspel). Verksamheten följs upp utifrån jämställdhet, trygghet och delaktighet, men föreningen har stor frihet att forma verksamheten efter eget omdöme.

Ursprungsavtal IOP Tåget Pdf, 657.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Förlängning av IOP Tåget Pdf, 45.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Öppen verksamhet för äldre på Café 9:an

PRO Målsryd/Gånghester och Borås Stad kommer ska tillsammans erbjuda en långsiktig social och på andra sätt stimulerande verksamhet för äldre på orten och närliggande område. Enskilt och tillsammans kommer parterna erbjuda en öppen verksamhet med aktiviteter som anpassats efter behoven i området. Målet är att främja ett positiv välmående och att motverka ensamhet och isolering bland äldre i området.

IOP öppen verksamhet för äldre på Café 9:an Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befintliga IOP avtal i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender