Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hur går skolplaceringen till?

Grundskoleförvaltningen skolplacerar barnen enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för placering i förskoleklass – årskurs 3

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 – årskurs 9

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används relativ närhet.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för placering i förskoleklass–årskurs 3. För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs F–5 på aktuell skola det läsår som barnet börjar på skolan. Syskonförturen gäller enbart till de tre närmaste skolorna från adressen barnet är folkbokfört på.

I ansökan måste vårdnadshavare aktivt ange att ni önskar syskonförtur för att syskonförturen ska gälla.

Med syskon menas biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.

Relativ närhet

Om många önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till, använder vi den relativa närhetsprincipen med målet att inget barn ska få orimligt långt till sin skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter närmaste vägen där man kan gå eller cykla mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste skolan med ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i väg på att inte få önskad skola.
  • Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma årskurs i samma skola. Det barn som skulle förlora mest på att anvisas till annan skola får platsen.

Exempel: Om två barn (Barn 1 och 2 i bilden) önskat samma skola (Skola A) och bara ett av dem kan få en plats, är det Barn 1 som har rätt till platsen. Det beror på att Barn 1 har längst relativt avstånd till den alternativa skolan (Skola B).

Skiss med två tecknade barn (barn 1 och barn 2) samt två tecknade skolor (önskad skola A samt alternativ skola B) . Bilden visar hur vi mäter relativ närhet.

Den matematiska uträkningen blir enligt följande: Barn 1: 1200 meter minus 400 meter = 800 meter (värdet för relativ närhet) Barn 2: 500 meter minus 300 meter = 200 meter (värdet för relativ närhet)

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur går skolplaceringen till?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender