Meny

Meny

Hur går skolplaceringen till?

Grundskoleförvaltningen skolplacerar barnen enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för placering i förskoleklass: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller endast för placering i förskoleklass i skolvalet. För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs F-5 på aktuell skola det läsår som barnet börjar i förskoleklass. Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets folkbokföringsadress.

I ansökan måste vårdnadshavare aktivt ange att de önskar syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla.

Med syskon avses biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.

Relativ närhet

Om många önskar plats på samma skola och skolplatserna inte räcker till, använder vi den relativa närhetsprincipen med målet att inget barn ska få orimligt långt till sin skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet (gång- och cykelväg) mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet mellan den närmaste eller näst närmaste skolan med avståndet till den önskade skolan för att få fram skillnaden i avstånd.
  • Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma årskurs på samma skola.

Exempel: Om två barn (Barn 1 och 2 i bilden) önskat samma skola (Skola A) och bara ett av dem kan få en plats, är det Barn 1 som har rätt till platsen. Det beror på att Barn 1 har längst relativt avstånd till den alternativa skolan (Skola B).

Två barn och deras avstånd till två skolor

Den matematiska uträkningen blir enligt följande: Barn 1: 1200 meter - 400 meter = 800 meter (värdet för relativ närhet) Barn 2: 500 meter - 300 meter = 200 meter (värdet för relativ närhet)

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-03 08.22

Ändrad av:

Dela sidan: Hur går skolplaceringen till?

g q n C

p

Kontakt