Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Nationella minoriteters rätt till modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning - utökade möjligheter för nationella minoriteter.

I grundskolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare. Vidare ska minst fem elever i kommunen eller hos den fristående huvudmannen önska undervisning i språket. När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Senast ändrad: 2020-09-17 11.44

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella minoriteters rätt till modersmålsundervisning

g q n C