Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Nationella minoriteters rätt till modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning - utökade möjligheter för nationella minoriteter.

I grundskolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare. Vidare ska minst fem elever i kommunen eller hos den fristående huvudmannen önska undervisning i språket. När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Anmälan och avanmälan

För att eleven ska kunna börja studera sitt modersmål behöver vårdnadshavaren fylla i blanketten Anmälan till undervisning – Modersmål i grundskolan. Blanketten skickas eller lämnas till den skola som eleven går på. Den ska inte skickas till Centrum för flerspråkigt lärande, CFL.

Om eleven ska avsluta modersmålsundervisningen behöver vårdnadshavaren fylla blanketten Avanmälan av undervisning - Modersmål i grundskolan. Blanketten skickas eller lämnas till den skola som eleven går på. Den ska inte skickas till Centrum för flerspråkigt lärande, CFL.

Resa till och från modersmålsundervisningen

Om undervisningen sker på annan plats än den skola som eleven går på kan man ha rätt till skolskjuts till och från undervisningen.

För att se om eleven har rätt till skolskjuts till och från modersmålsundervisningen behöver vårdnadshavaren fylla i blanketten Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning. Blanketten skickas eller lämnas till den skola som eleven går på. Den ska inte skickas till Centrum för flerspråkigt lärande, CFL.

Senast ändrad: 2019-05-27 11.10

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella minoriteters rätt till modersmålsundervisning

g q n C