Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella minoriteters rätt till modersmålsundervisning

Nationella minoriteter har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. 

I grundskolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare. Vidare ska minst fem elever i kommunen eller hos den fristående huvudmannen önska undervisning i språket.

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är färre än fem.

Samråd med nationella minoriteter

Anteckningar från samråd med nationella minoriteter den 20 september Pdf, 155.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anteckningar från samråd med nationella minoriteter den 27 september Pdf, 140.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella minoriteters rätt till modersmålsundervisning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender