Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Beslut om skolskjuts

När du har skickat in din ansökan för skolskjuts så handlägger vi den så fort som möjligt. Tänk på att ansöka inom ansökningsperioden för att kunna vara säker på att få ditt beslut innan skolstart.

När får jag beslut om skolskjuts?

Om ansökan kommit in i tid får du beslut och information några veckor innan skolstart. Har du skickat in din ansökan efter 15 april är handläggningstiden cirka fyra veckor. Skickar du in ansökan för sent kan vi inte garantera att beslutet hinner komma innan skolstart.

Överklaga ditt beslut

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du hitta information om hur du överklagar i beslutet som du fått av oss. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till skolskjutshandläggarna senast tre veckor från den dagen du fick ta del av beslutet.

Har du beviljats skolskjuts?

Läs mer om nästa steg i länkarna nedan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Beslut om skolskjuts

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender