Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp

Följande funktioner och personer ingår i Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp:

Förvaltningschef

Ulf Karlsson
E-post: ulf.karlsson@boras.se
Telefon: 033-35 77 60

Verksamhetschefer

Verksamhetschef Marika Andersson

E-post: marika.andersson@boras.se
Telefon: 0768-88 88 27

Marika arbetar med skolor och fritidshem i område 1:

Verksamhetschef Håkan Anving

E-post: hakan.anving@boras.se
Telefon: 033-35 35 01

Håkan arbetar med skolor och fritidshem i område 2:

Verksamhetschef Anna Stenström

E-post: anna.stenstrom@boras.se
Telefon: 033-35 53 76

Anna arbetar med skolor och fritidshem i område 3:

Verksamhetschef Christina Asp Olsén

E-post: christina.asp@boras.se

Christina arbetar med skolor och fritidshem i område 4:

Elevhälsa

Elevhälsan utgör en del av skolornas elevhälsoteam och ansvarar för att stödja genomförandet av utbildningen samt utveckla utbildningen och elevhälsoarbetet på skolan.

Elevhälsoarbetet i grundskolan

Jonas Sahlberg är chef för elevhälsan.
E-post: jonas.sahlberg@boras.se
Telefon: 033-35 51 40

Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling ansvarar för att hålla samman det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen samt stödja genomförandet och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten.

Hayne Hedin är chef för kvalitet och utvecklingsfunktionen.
E-post: hayne.hedin@boras.se
Telefon: 0704-55 36 70

HR

HR ansvarar bland annat för rekrytering, arbetsmiljö samt arbetsrätt och löneöversyn.

Yvonne Vedin är chef för HR-funktionen.
E-post: yvonne.vedin@boras.se
Telefon: 033-35 38 15

Ekonomi

Ekonomi ansvarar bland annat för redovisning, uppföljning och prognoser samt lokalplanering. Vi har även systemansvaret för verksamhetssystem inom IT-området.

Peter Skoglund är chef för ekonomifunktionen.
E-post: peter.sk.skoglund@boras.se
Telefon: 033-35 37 58

Kost och lokalvård

Kost och lokalvård ansvarar för produktion, drift och utveckling av kost och lokalvård inom grundskolan, grundsärskolan och förskolan. I grundskolan och grundsärskolan organiserar Grundskoleförvaltningen även vaktmästartjänster.

Magnus Bagge är chef för kost, lokalvård och vaktmästeri.
E-post: magnus.bagge@boras.se
Telefon: 033-35 88 28

Administrativ enhet

Administrativ enhet ansvarar bland annat för nämndadministration, utredning av ärenden, statsbidrag och för samordnad placering av elever i grundskolan.

Joakim Cannerfors är chef för Administrativa enheten.
E-post: joakim.cannerfors@boras.se
Telefon: 033-35 86 32

Kommunikatör

Anne-Lie Sjögren
E-post: anne-lie.sjogren@boras.se
Telefon: 033-35 58 05

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender