Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp

Följande funktioner och personer ingår i Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp:

Förvaltningschef

Pär Arvidsson Fäldt, telefon: 033-35 77 60

Verksamhetschefer

Marika Andersson, telefon: 0768-88 88 27
Arbetar med skolor och fritidshem i område 1:

Håkan Anving, telefon: 033-35 35 01
Arbetar med skolor och fritidshem i område 2:

Anna Stenström, telefon: 033-35 53 76
Arbetar med skolor och fritidshem i område 3:

Julio Garcia Atterström, telefon: 033-35 58 92
Arbetar med skolor och fritidshem i område 4:

Elevhälsa

Elevhälsan utgör en del av skolornas elevhälsoteam och ansvarar för att stödja genomförandet av utbildningen samt utveckla utbildningen och elevhälsoarbetet på skolan. Läs mer om hur vi arbetar med elevhälsa i grundskolan.

Chef för elevhälsan: Jonas Sahlberg, telefon: 0734-32 86 35

Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling ansvarar för att hålla samman det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen samt stödja genomförandet och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten.

Chef för kvalitet och utveckling: Hayne Hedin, telefon: 033-35 36 70

HR

HR ansvarar bland annat för rekrytering, arbetsmiljö samt arbetsrätt och löneöversyn.

Chef för HR-funktionen: Yvonne Vedin, telefon: 033-35 38 15

Ekonomi

Ekonomi ansvarar bland annat för redovisning, uppföljning och prognoser samt lokalplanering. Vi har även systemansvaret för verksamhetssystem inom IT-området.

Chef för ekonomifunktionen: Peter Skoglund, telefon: 033-35 37 58

Kost och lokalvård

Kost och lokalvård ansvarar för produktion, drift och utveckling av kost och lokalvård inom grundskolan och förskolan.

Chef för kost och lokalvård: Magnus Bagge, telefon: 033-35 88 28

Kommunikation

Strategisk kommunikatör: Anna Kjellgren, telefon: 0734-32 78 93

Utredning

Strategisk utredare samt ställföreträdande förvaltningschef: Joakim Cannerfors, telefon: 033-35 86 32

Senast ändrad: 2019-12-16 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp

g q n C