Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bedömning av eget avlopp

Den allra vanligaste avloppstypen i Borås är någon form av slamavskiljning med efterföljande infiltrationsanläggning eller annan markbehandling. Nästan alltid finns också en ansluten vattentoalett.

Äldre avloppsanläggningar bedöms i huvudsak enligt följande förenklade principer.

Anläggningar med vattentoalett som normalt inte godtas

Slamavskiljare, slambrunn, septitank

 • En- eller tvåkammars slamavskiljare eller
 • Trekammars slamavskiljare som är mindre än 2 kubikmeter (i våtvolym).

Behandling efter slamavskiljning

Olika former av stenkistor, sjunkbrunnar eller utsläpp till diken eller vattendrag. Enkammarbrunn eller liknande.

Infiltrationsanläggningar, där lodrät avstånd mellan spridningsledning och högsta grundvatten understiger en meter anses inte ge rening. Grundvattennivåerna i Borås kan variera starkt under året varför det normalt krävs närmare 1,5 meters avstånd ner till grundvattnet, ibland mer.

Vatten i anläggningen

Ett mycket vanligt problem är att infiltrationen ligger i eller nära grundvattnet. Om vattenståndet i fördelningsbrunnen står ovanför utloppsrören eller om vatten syns i luftningsrörens botten, tyder det på att infiltrationsbädden har satt igen eller är mättad eller att grundvattnet står högt i anläggningen. Slam i tredje kammaren i slamavskiljaren tyder också på igensättningsproblem. Då bedöms anläggningen inte uppfylla kraven vilket kräver att nytt avlopp ska anläggas.

Anläggningar med vattentoalett som godtas

Slamavskiljare

Trekammarbrunn på två kubikmeter eller annan typ av slamavskiljare som är typgodkänd.

Behandling efter slamavskiljning

Fördelningsbrunn där två eller fler infiltrationsrör finns anslutna. Infiltrationsbädd med ledningar placerade i makadammbädd om cirka 30 kvadratmeter. I ändarna på spridningsledning ska det sticka upp minst två luftningsrör.

En markbädd är en variant av infiltration men där avloppsvattnet efter att ha filtrerats i bädden åter samlas upp och leds till annan behandling. Saknas grundvattennivårör en bit från slutet på infiltrationsbädden, kommer det alltid att krävas. Det är för att vi ska ha möjlighet att kontrollera avståndet ner till grundvattnet.

Oklarheter kring din anläggning

Om det är oklarheter eller om det råder delade meningar om hur din anläggning fungerar är det du som ska visa hur anläggningen är konstruerad och att den fungerar. Det enda sättet att göra det är att gräva fram delar av anläggningen.

Om det är tveksamheter kring grundvattennivåer kan grundvattennivårör sättas ner där man med en pejlsticka eller tumstock kan mäta grundvattennivåer under en längre tid.

Även om du har tillstånd för ditt avlopp innebär det inte att avloppet automatiskt är godtagbart. En avloppsanläggning åldras och reningsgraden minskar med åren.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bedömning av eget avlopp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett stängsel framför slamlagunen, som liknar en vanlig våtmark med vass och en liten vattensamling. Foto: Kennet Öhlund Publicerad

  Nytt stängsel kring slamlagunen

  Den här veckan börjar arbetet med att sätta upp ett permanent stängsel kring den så kallade slamlagunen i skogsterrängen bakom Blå Stjärnans Djursjukhus. Ett me...
 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
Ikon: Kalender

Kalender