Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar om tobakslagen

Från 1 juli 2019 började en ny tobakslag gälla. Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Rökförbudet gäller även utanför lokaler som allmänheten har tillgång till, som till exempel butiker, biografer, bibliotek pch vårdcentraler. Här har vi samlat några vanliga frågor om den nya lagen.

Tobakslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en fråga som du inte får svar på här och som rör den nya tobakslagstiftningen är du välkommen att höra av dig till Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen.

Klicka på rutan med frågan för att se svaret.

Nedskräpning kostar stora summor, och just cigarettfimpar är det vanligaste skräpet i Sverige. Enligt Håll Sverige Rents beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer.

Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till mikroplast om den hamnar i miljön. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som också finns i batterier. Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för fiskar. Fimparna ligger och skräpar överallt på gator och torg, och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet.

Rökförbudet omfattar flera produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel, som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Det finns inget bestämt avstånd angivet i lagen, men det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in i och ut ur en lokal eller ett utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök. Du ska följa de riktlinjer om avstånd som uteserveringen eller lokalens ägare ger.

Fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar för att hålla rent utanför sin entré, men också på gångbana eller gångutrymme som löper längs fastigheten. Allmänna platser som till exempel gator, torg, gång- och cykelbanor, städas av kommunen. Problem med fimpar eller annan nedskräpning på allmän plats rapporteras till boras.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inledningsvis görs inga extra åtgärder, men vi följer införandet av den nya lagen och hur den efterlevs. Vår förhoppning är att de nya begränsningarna efter en övergångsperiod ska bli lika naturliga för rökare och verksamhetsutövare som när rökförbudet infördes inomhus.

Störst ansvar för att lagen ska få effekt utan att bidra till ökad nedskräpning ligger hos den som röker. Den som äger eller disponerar över lokalen, uteserveringen eller ett område utomhus ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Det är dock endast poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer.

Borås Stad och Västtrafik delar på ansvaret för busshållplatser med väntkur. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vi göra en bedömning om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

Tekniska förvaltningen, Borås Stad, ansvarar för allmänna lekplatser. Lekplatser som tillhör kommunens skolor eller förskolor sköts av Lokalförsörjningsförvaltningen, men du kan lämna synpunkter på samma sätt som för de allmänna lekplatserna. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för idrottsplatserna. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

Kommunala lokaler förvaltas huvudsakligen av Lokalförsörjningsförvaltningen. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

Trafikverket ansvarar för perronger och spår. Jernhusen är som fastighetsägare ansvarig för andra delar av stationsområdet vid Borås centralstation.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om tobakslagen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender