Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Frågor och svar om tobakslagen

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att gälla. Den nya lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Rökförbudet gäller även utanför lokaler som allmänheten har tillgång till, som till exempel butiker, biografer, bibliotek, vårdcentraler med mera. Här har vi samlat några vanliga frågor om den nya lagen.

Om du har en fråga som du inte får svar på här rörande den nya tobakslagstiftningen är du välkommen att höra av dig till Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen.

Information om tobakslagen för dig som är företagare finns här.

Klicka på länken med frågan här nedanför för att komma direkt till svaret.

1. Varför är det så skadligt med fimpar på marken?

Nedskräpning kostar stora summor, och just cigarettfimpar är det vanligaste skräpet i Sverige. Enligt Håll Sverige Rents beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till mikroplast om den hamnar i miljön. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier. Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för fiskar. Fimparna ligger och skräpar överallt på gator och torg, och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet.

2. Gäller rökförbudet även e-cigaretter?

Rökförbudet omfattar flera produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

3. Hur långt från uteserveringen eller från verksamhetens entré måste man gå för att röka ?

Det finns inget bestämt avstånd angivet i lagen, men det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in i och ut ur en lokal eller ett utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök. Du ska följa de riktlinjer om avstånd som uteserveringen eller lokalens ägare ger.

4. Vem städar upp fimpar efter rökare som lämnar uteserveringen, butikens entré eller skolgården för att röka på annan plats?

Fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar för att hålla rent utanför sin entré, men också på gångbana eller gångutrymme som löper längs fastigheten. Allmänna platser som till exempel gator, torg och gång-och cykelbanor, städas av kommunen. Problem med fimpar eller annan nedskräpning på allmän plats rapporteras till boras.se/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt ladda ned appen från Håll Sverige rentlänk till annan webbplats, där du kan anmäla all typ av nedskräpning.

5. Kommer kommunen att sätta ut fler fimpkoppar för att minska risken för fler fimpar på marken om rökarna lämnar uteserveringen eller går en bit bort från entrén till den lokal som har rökförbud?

Inledningsvis görs inga extra åtgärder, men vi följer införandet av den nya lagen och kommer titta på eventuella behov efter sommaren. Vår förhoppning är att de nya begränsningarna efter en övergångsperiod ska bli lika naturligt för rökare och verksamhetsutövare som när rökförbudet infördes inomhus.

6. Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Störst ansvar för att lagen ska få effekt utan att bidra till ökad nedskräpning ligger hos den som röker. Den som äger eller disponerar över lokalen, uteserveringen eller ett område utomhus ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Det är dock endast poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer.

7. Vem ansvarar för rökförbudet på busshållplatserna?

Borås Stad och Västtrafik delar på ansvaret för busshållplatser med väntkur. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

8. Vem ansvarar för rökförbudet på lekplatserna?

Tekniska förvaltning, Borås Stad, ansvarar för allmänna lekplatser. Lekplatser som tillhör kommunens skolor eller förskolor sköts av Lokalförsörjningsförvaltningen, men du kan lämna synpunkter på samma sätt som för de allmänna lekplatserna. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

9. Vem ansvarar för rökförbudet på inhägnade idrottsplatser?

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för idrottsplatserna. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

10. Vem ansvarar för rökförbudet utanför kommunala lokaler?

Kommunala lokaler förvaltas huvudsakligen av Lokalförsörjningsförvaltningen. Om du gör en anmälan till Borås Stad via boras.se/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vi göra en bedömning av om det behövs någon form av åtgärder på platsen.

11. Vem ansvarar för rökförbud på tågperrongen och stationsområden?

Trafikverket ansvarar för perronger och spår, mer information på länken nedtill. Jernhusen är som fastighetsägare ansvarig för andra delar av stationsområdet vid Borås centralstation.
Trafikverkets informationlänk till annan webbplats

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-05 08.44

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om tobakslagen

g q n C

p

Kontakt