Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Effektiv Samordning för Trygghet

Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en samverkan mellan Borås stad, polisen, Bostäder i Borås, Victoriahem, kollektivtrafiken och flera andra aktörer. Syftet är att effektivisera det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på ett kunskapsbaserat sätt. Detta görs genom gemensam kartläggning av otrygghetsskapande händelser, kort-och långsiktiga analyser, gemensamma åtgärder mot aktuella problembilder, uppföljning samt återkoppling ut till berörda verksamheter. EST avses primärt förebygga otrygghet som påverkar allmänheten i det offentliga rummet.

I Borås finns en samverkansöverenskommelse som ligger till grund för Borås Stads och polisens operativa brottsförebyggande arbete. Parterna har bland annat kommit överens om att göra gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst. EST är ett av tillvägagångssätten för att uppfylla detta och arbetet fokuserar primärt på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo och Centrum.

Samverkansöverenskommelsen

Sedan 2019 används ett digitalt verktyg för kartläggning av otrygghetsskapande händelser, vilka rapporteras in genom Borås Stads och Bostäders verksamheter i stadsdelarna. Till detta kompletteras polisanmälda brott. Med grund i kartläggningen leder EST kontinuerligt till flera brottsförebyggande insatser. Nedan listas ett urval.

  • Väktarbevakning och polisnärvaro har anpassats efter aktuella lägesbilder.
  • En större insats med ökad vuxennärvaro och ändringar i den fysiska miljön genomfördes för att förhindra otrygghetsskapande samlingar på en särskild plats.
  • Platser som upplevts särskilt otrygga på grund av bristande belysning, nedskräpning eller skadegörelse har åtgärdats.
  • Trafiksäkerhetsåtgärder har vidtagits kring platser med fortkörande fordon.

Kontaktpersoner

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Effektiv Samordning för Trygghet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter