Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medborgarlöfte

Tillsammans med Borås Stad ger polisen medborgarlöften för att öka tryggheten och förebygga brott. Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga, samt om att öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Tidigare år har medborgarlöften getts på Hässleholmen, Hulta och Norrby.

Medborgarlöfte Centrum 2022-2023

Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan polisen och Borås Stad och bygger på dialog med boende i centrum och aktörer som till exempel Borås City, Jernhusen, Västtrafik, Nobina, Centrumfastighetsägarna i Borås och Borås TME. Utöver detta har en enkätundersökning och polisens lägesbild legat till grund för medborgarlöftet.

Medborgarlöftet för 2022-2023 innehåller flera gemensamma löften:

  • Ökad polisnärvaro i centrum (Polis)
  • Ökad polisiär synlighet på krogar och vid vissa utpekade otrygga platser (Polis)
  • Näringsidkare erbjuds informationsträffar om hur brott kan förebyggas (Polis, Borås Stad, Borås City)
  • Den brottsförebyggande metoden ”Effektiv samordning för trygghet” introduceras i centrum. (Borås Stad, Polis, Borås TME)
  • Aktivt arbete för att hyra ut lediga lokaler och för ett bredare utbud av etableringar (Centrumfastigheter i Borås)
  • Arbete för ökade flöden i centrum (Borås City, Borås TME)
  • Arbete för ett ökat operativt samarbete mellan samverkansaktörer (Västtrafik, Nobina, Borås Stad, Polis, med flera)

Medborgarlöftet är ett komplement till gällande samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och polisen och gäller från 1 juni 2022 till och med den 31 december 2023.

Mer information

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarlöfte

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter