Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygghetsmätningar

Med jämna mellanrum genomförs en trygghetsmätning i Borås, där medborgarna får svara på frågor om bland annat trygghet, upplevelse av bostadsområdet med mera.

Trygghetsmätningar har gjorts följande år: 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 och 2022.

Sammanfattning av 2022 års trygghetsmätning

  • Av totalt 5 800 slumpmässigt utvalda personer svarade 2 202 personer vilket ger en svarsfrekvens på 40,9 %.
  • Resultatet liknar 2019 års resultat utan några större förändringar.
  • Det är betydligt fler som oroar sig över brottsligheten än som blir utsatta för brott.
  • Upplevd otrygghet och brottsutsatthet varierar mellan bostadsområden och livsvillkor.
  • Det finns ett mörkertal av brott som inte anmäls till polisen. Detta gäller främst brott mot person, så som trakasserier och hot.
  • Störande trafik och nedskräpning är otrygghetsskapande fenomen som finns i många bostadsområden.
  • Otryggheten får konsekvenser på vår livskvalitet och rörelsefrihet. Ungefär var femte Boråsare uppger att de någon gång aktivt undvikit en väg eller plats eller avstått från en aktivitet på grund av rädsla för att utsättas för brott. 
  • De flesta litar på sina grannar, och skulle själva ingripa vid oegenteligheter.
  • Förtroendet för polisen är högt i Borås, likt Sverige i stort.

Kontakta Marina Fransson, tel: 033-35 83 25 för att ta del av undersökningen i sin helhet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygghetsmätningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter