Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Granskningsredogörelser för nämnderna 2023

Här hittar du Granskningsrevisionsredogörelser för nämnderna och revisionsberättelser för år 2023.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsredogörelse år 2023 Förskolenämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-11 09.35
Revisionsredogörelse år 2023 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2024-03-19 10.33
Revisionsredogörelse år 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2024-03-19 10.35
Revisionsredogörelse år 2023 Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-11 09.35
Revisionsredogörelse år 2023 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-11 09.35
Revisionsredogörelse år 2023 Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-11 09.35
Revisionsredogörelse år 2023 Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2024-04-16 09.57
Revisionsredogörelse år 2023 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-11 09.35
Revisionsredogörelse år 2023 Servicenämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-12 14.05
Revisionsredogörelse år 2023 Tekniska nämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-15 13.17
Revisionsredogörelse år 2023 Valnämnden.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2024-04-11 09.35
Revisionsredogörelse år 2023 Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-16 09.57
Revisionsredogörelse år 2023 Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2024-04-11 09.35
Revisionsredogörelse år 2023 Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-12 14.05
Revisionsredogörelse år 2023 Grundskolenämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-12 14.05
Revisionsredogörelse år 2023 Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. 3.3 MB 2024-04-16 08.42
Revisionsredogörelse år 2023 Krisledningsnämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-16 08.59
Revisionsredogörelse år 2023 Kulturnämnden.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2024-04-12 15.12
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Granskningsredogörelser för nämnderna 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender