Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Måltider

Om du inte kan ordna din huvudmåltid på egen hand kan du alltid besöka någon av Borås Stads restauranger för att äta en god måltid i trevlig miljö. På vissa av restaurangerna kan du också köpa frukost och fika.

Borås Stads restauranger

Hjälp att ordna måltider

Om du inte kan ordna din huvudmåltid på egen hand och inte heller har möjlighet att ta dig till en av Borås Stads restauranger kan du få hjälp med att ordna dina måltider.

För huvudmålet finns följande möjligheter:

Du som av medicinska skäl har behov av specialkost och inte kan få behovet tillgodosett genom något av ovanstående alternativ, kan få leverans av kyld specialkost. Om du har medicinska skäl för att få specialkost måste dina behov styrkas genom ett journalutdrag. Läkare, dietist eller sjuksköterska kan intyga att du har behov av specialkost.

Har jag rätt till hjälp med måltider?

Hjälp med måltider är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka om stöd. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation

Så här ansöker du

Du kan ansöka om hjälp med måltider och läsa mer om hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.

Ansöka om stöd

Vad kostar hjälp med måltider?

Du betalar för hjälp med måltider, enligt Borås Stads taxa för vård och omsorg. För kyld specialkost betalar du enligt Borås Stads taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Borås Stads taxa för vård och omsorg samt taxa för mat

Biståndshandläggarna utreder och tar beslut

Har du frågor om insatsen eller beslut om insatser. Kontakta biståndshandläggare via vår växel på 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Måltider

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender