Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjuhäradsleden

Sjuhäradsleden är en vandringsled mellan Hindås och Mullsjö. Sträckan genom Borås är 47 km och hela Sjuhäradsleden är 14 mil. Leden är orangemarkerad. Vandringsleden går genom skiftande miljöer. Du vandrar genom skogsmark, jordbrukslandskap och stad. Vandringsleden är väl skyltad.

Sjuhäradsleden delas in i 10 etapper. Etapp 3 - 6 ligger helt eller delvis i Borås.​ Sjuhäradsleden är en del av Europaled 1.

Visa hänsyn

Sjuhäradsleden går till stor del över privat mark. För att Sjuhäradsleden skall kunna finnas till även i framtiden ber vi att du håller rent och snyggt efter dig och att du respekterar markägarnas rätt till jord- och skogsbruk och jakt och fiske. Jakt kan i princip förkomma hela året men du behöver inte vara orolig - jakt bedrivs på ett säkert sätt

Vi önskar dig en trevlig vandring.

Rastplats vid Källeberg

Etappen är 13 km lång och går till största delen i skogsmark och har ett bra underlag under normala förhållanden. Det finns några ganska branta partier. Faddrar för leden på etapp 1 är: Hindås Skidklubb, Bollebygds Scoutförening och OK Orinto.

Längd

13 km

Beräknad gångtid

3,5 timmar

Höjdskillnad

134 meter

Asfalt/grusväg

30 %

Traktorväg/stig

70 %

Svårighetsgrad

Medel

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 1

Etappen startar vid Hindås station. Parkering och information finns vid stationen.

Koordinater:

 • Hindås station 6398636 348118.
 • Hestrafors IF 6399102 355958.

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 1 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Hindåsgården och hoppbacken
Stora backen är den första i Sverige som byggdes i betong. De första backarna byggdes redan1905 och revs för nya backar 1932. Backrekordet är 48 meter.

Bollebygds Trämjölsfabrik
Kvarnen är från mitten 1800-talet. Den har använts till att mala allt från säd till trämjöl. Kvarnen drevs och ägdes av familjen Eliasson 1858-1971. Idag används kvarnen till en vattenturbin för kraftförsörjning. Ån användes förr som flottningsled. Idag är ån en vandringsled för lax.

Etappen är 10 km går till största delen i skogsmark och har ett bra underlag under normala förhållanden. Det finns några ganska branta partier. Faddrar för leden är Hestrafors IF: s Supporterklubb, Stenkulla Byalag, Gesebols Byalag, Olsfors Förädraförening och IK Omega.

Längd

10 km

Beräknad gångtid

2,5 timmar

Höjdskillnad

118 meter

Asfalt/grusväg

30 %

Traktorväg/stig

70 %

Svårighetsgrad

Medel

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 2

Etappen startar vid Hestrafors Idrottsförening i Brandshed. Parkering och information finns vid Hestrafors IF:s klubbstuga.

Koordinater:

 • Hestrafors IF 6399102 355958
 • IK Omega 6397533 362548
 • Start etapp 3 6396405 362812

Etappen är 10 km och går till största delen i skogsmark och har ett bra underlag under normala förhållanden. Det finns några ganska branta partier.

Längd

10 km

Beräknad gångtid

2,5 timmar

Höjdskillnad

83 meter

Asfalt/grusväg

30 %

Traktorväg/stig

70 %

Svårighetsgrad

Medel

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 3

Etappen startar 1 km norr om Olsfors. Parkering och information finns vid Omegastugan. Närmaste busshållplats är Olsfors (1,5 km).

Koordinater:

 • IK Omega 6397533 362548
 • SOK-stugan 6401018 368739

Etappen är 13 km och går till största delen i skogsmark. Leden har till största delen ett bra underlag men det finns kortare sträckor som är blöta eller svårgångna och kräver kängor eller stövlar även under normala förhållanden. Sträckan har stora höjdskillnader.

Längd

13 km

Beräknad gångtid

3,5 timmar

Höjdskillnad

110 meter 

Asfalt/grusväg

35 %

Traktorväg/stig

65 %

Svårighetsgrad

Svår

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 4

Etappen startar vid SOK-stugan norr om Sandared och slutar vid Rya åsar i Borås. Närmaste busshållplats är Skogshall.

Koordinater:

 • SOK-stugan 6401018 368739.
 • Rya åsar 6402243 376162.

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 4 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Källeberg
Längs med leden passerar du den historiska platsen Källeberg eller Källartomten som den också kallats. Här finns röjningsrösen som visar att området varit odlingsmark för länge sedan. Tre olika delområden med en sammanlagd areal på ungefär 5 hektar är skyddade som fornlämning. Det är en fornlämningstyp som kallas fossil åkermark.

Innan människan började påverka området växte här lövskog. Redan under sen bronsålder, för cirka 2500 år sedan, blev området aktuellt för jordbruk. Troligen skedde en mer omfattande uppodling under järnåldern. Pollen-analyser gjorda i området visar att odling skett mer eller mindre kontinuerligt fram till slutet av 1500-talet. När säteriet bildades i mitten av 1600-talet blev det istället betesmarker här. När betesdriften upphörde blev det skog igen men nu med dominans av barrträd.

Vi har byggt en raststuga med tidstypiskt utseende vid Källeberg. Här kan vandrare ta skydd, vila en stund eller övernatta. Raststugan går inte att boka. Det finns även en grillplats. Vid raststugan har vi planterat äpple- och päronträd som förhoppningsvis ska ge frukt som våra besökande kan smaka på.

Kvarnrester i Kvarnbäcken
100 meter från leden kan du se resterna efter den kvarn som låg i Kvarnbäcken. Finns det vatten i bäcken kan du höra var ”vattenfallet” är.

Naturreservatet Rya åsar
De sista 2,1 km av etappen vandrar du i den mer vildmarks-betonade delen av det 550 ha stora naturreservatet Rya åsar. Vid Ramshulan (0,4 km från leden) finns bord och bänkar och en mulltoalett.

Mer information

Rya Åsar naturreservat Öppnas i nytt fönster.

 

Etappen är 19 km och mycket varierande. Du går genom stadsmiljö, skogar och jordbrukslandskap. I broschyren finns information om var du kan stanna och vila och vad som är värt att titta lite extra på. Vi önskar dig en trevlig vandring.

Längd

19 km

Beräknad gångtid

6 timmar

Höjdskillnad

182 meter

Asfalt/grusväg

55 %

Traktorväg/stig

45 %

Svårighetsgrad

Svår

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 5

Etappen startar på Rya åsar i centrala Borås och slutar vid Karlsaflogarna norr om Dalsjöfors.
Närmaste busshållplats är Björbostugan och därifrån är det 0,8 km till etappstarten.

Koordinater:

 • Rya åsar 6402243 376162
 • Karlsaflogarna 6401763 387337

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 5 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Naturreservatet Rya åsar
Rya åsar är ett 550 ha stort naturreservat. Det är ett värdefullt rekreationsområde med flera markerade spår. Här finns ett värdefullt odlingslandskap och sommartid betas de öppna markerna av nötkreatur. Här finns troligen kommunens största sammanhängande lövskog och många fornlämningar. I de norra delarna av reservatet är skogen mer vildmarkslik. Vid Ramshulan (0,4 km från leden) finns bord och bänkar och en mulltoalett.

Björbo hage
Här finns ett ålderdomligt landskap med månghundraåriga anor. Lägg särskilt märke till de stora odlingsrösena och de tydligt markerade åkeravslutningarna – terrasskanterna. Vid Björbostugan (0,2 km från leden) finns en grillplats.

Borås Camping
Vill du övernatta i omedelbar närhet till vandringsleden är Borås Camping ett lämpligt alternativ. Här finns vandrarhem och stugor.

Åland
På den här platsen vid Viskan låg tidigare ett torp med samma namn. Här ligger en grillplats. Vill du stanna och fiska går det bra. Fiske med handredskap är fritt på den här sträckan.

Femstenarör
Leden passerar ett litet område med mycket gamla odlingsmarker. Här finns också en mer ovanlig fornlämning ett femstenarör. Detta gamla gränsmärke består av en större mittsten omgiven av fyra mindre stenar.

Karlsaflogarna
Vid en av de små dammarna som kallas Karlsaflogarna ligger en grillplats och en raststuga.

Mer information

OBSERVERA! Avverkning kommer att ske inom rödmarkerat område på Sjuhäradsleden under höstern/vintern 2023/2024. Begränsad framkomlighet.

Kartutsnitt på Sjuhäradsleden

Etappen är mycket varierande och du går genom skogs- och jordbrukslandskap. Den del av etappen som ligger i Borås kommun går till största delen på grusväg och det är endast på några på korta avsnitt som underlaget kan kräva kängor eller stövlar under normala förhållanden. Den del av etappen som ligger i Ulricehamns kommun går i princip helt och hållet på traktorväg/stig. Där krävs kängor eller stövlar på vissa ställen även under normala förhållanden.

Längd

20 km

Beräknad gångtid

5,5 timmar

Höjdskillnad

103 meter 

Asfalt/grusväg

40 %

Traktorväg/stig

60 %

Svårighetsgrad

Medium

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 6

Etappen startar vid Karlsaflogarna norr om Dalsjöfors i Borås och slutar vid Blackered i Ulricehamn. Närmaste busshållplatser är Häljaredsvägen (0,5 km) och Dalsjöforsmotet (1,9 km).

Koordinater:

 • Karlsaflogarna 6401763 387337
 • Blackered 6404030 397788

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 6 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Gamla järnvägen
Sträckan mellan Borås och Ulricehamn trafikerades 1917 – 1986. Efter det köptes banvallen av kommunerna som byggde en gång- och cykelväg som blev klar 2002. 50 m från banvallen ligger resterna efter en ångsåg som var i drift till 1928.

Raska-Minas stuga
Raska-Minas stuga är ett fint 1800-talstorp med autentisk inredning. Här kan man äta sin medhavda matsäck vid Raska-Minas köksbord. Stugan står alltid öppen. Ett vindskydd för övernattning finns cirka 100 meter inne i skogen åt öster, följ skylten.

Etappen går till största delen i skogsmark på skogsvägar. Även vissa beteshagar med djur passeras. Tänk på att stänga grindar och inte skrämma djuren. Etappens sista 3,6 km går på asfalt på gång- och cykelbana. Utmed sträckan finns inga iordninggjorda rastplatser utan här får man använd naturen som sittplats.

Längd

12 km

Beräknad gångtid

3 timmar

Höjdskillnad

144 meter 

Asfalt/grusväg

30 %

Traktorväg/stig

70 %

Svårighetsgrad

Medium

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 7

Etappen startar vid Blackered där leden passerar över vägen och slutar vid Prångens Camping i Ulricehamn. På båda etappmålen finns parkering och information. Till Blackered kan du ta dig enkelt från Riksväg 40, vid Bredaslätt sväng mot Komskälet.

Koordinater:

 • Blackered 6404027 397795
 • Prångens Camping 6407831 405388

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 7 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Brunns kyrkoruin
Kyrkan byggdes förmodligen på 1100-talet. 1893 byggde man den nya kyrkan, bara ett par hundra meter härifrån, och då övergavs medeltidskyr-kan. Ruinen är ett väl sevärd byggnadsminne. När den nya kyrkan renoverades på 1920-talet satte man in läktarbröstet från den gamla kyr-kan. Även det gamla altaret och altartavlan finns där.

Banvallen
Några sträckor går Sjuhäradsleden på de gamla banvallarna från Borås och Falköping där tågen gick fram till 1986. Nu har man rustat upp ban-vallarna till fina cykelvägar som är populära både bland närboende och tillresta besökare. Här går bland annat cykelleden Sjuhäradsrundan.

Mer information

Sjuhäradsrundan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etappen startar med vandring på den gamla banvallen som nu är en asfalterad gång- och cykelbana. Efter 2,5 km är det grusväg och skogsväg resten av etappen. Delar av denna etapp hör också till Åsundenleden och Redvägsleden.

Längd

15 km

Beräknad gångtid

4,5 timmar

Höjdskillnad

148 meter 

Asfalt/grusväg

70 %

Traktorväg/stig

30 %

Svårighetsgrad

Lätt

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 8

Etappen startar vid Prångens Camping i Ulricehamn där finns parkering och information. Närmaste busshållplats Brunnsnäs.

Koordinater:

 • Prångens Camping 6407831 405388
 • Böne kyrka 6416620 4120226

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 8 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Prångens camping
Etappstart med parkeringsplats och information. Här finns badplats, camping och stugboende.

STF Hotell & vandrarhem Nyboholm
Vid vandrarhemmet finns en restaurang.

Fornåkrar
Vid ridhuset passerar leden flera fornåkrar som hålls öppna av betande hästar. Fornåker är en åkermark som är varaktigt övergiven och formad genom äldre tiders brukningsmetoder. Här kan det finnas röjningsrösen där stenar från åkern har samlats ihop. Det kan också finnas spår av terrasskanter. Fornåkrar från bronsåldern är oftast runda eller ovala, ibland skålade, och brukades med hjälp av hackor. När åkern röjdes lades stenarna vid sidorna. Fyrkantiga fornåkrar är något yngre, från tidig järnålder. 

Jordkulan
Jordkulan var en nödbostad från tidigt 1800-tal och var bebodd fram till 1885. Jordkulan ligger vackert i Fredsskogen mellan Timmele och Dalum. Stugan är öppen och utanför finns grillplats med bord och bänkar. Här finns också vindskydd för övernattning.

Redvägsleden
Vid grusvägen delar sig Redvägsleden och Sjuhä-radsleden åt. Sjuhäradsleden fortsätter grusvägen och viker av vid gården Äspås och följer vägen ner till Böne kyrka.

Mer information

En lättgången etapp. Den börjar med asfalt men övergår sedan till mindre grusvägar i det vackra landskapet. Här passeras några mindre samhäl-len och byar med ursprung från medeltiden. Här är odlingslandskap i ådalen men är i övrigt kuperad skogsbygd.

Längd

12 km

Beräknad gångtid

3 timmar

Höjdskillnad

67meter 

Asfalt/grusväg

100 %

Traktorväg/stig

0 %

Svårighetsgrad

Lätt

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 9

Etappen startar vid Böne kyrka. Där finns parkering och information.

Koordinater:

 • Böne kyrka 6416620 412026
 • Årås säteri 6416792 419809

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 9 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Böne kyrka
Böne kyrka är en tidstypisk 1800-tals kyrka. Den är byggd på 1820-talet och uppfördes på samma plats där den medeltida kyrkan låg. Dopfunten och storklockan finns kvar från den medeltida kyrkan.

Knätte kyrka
Knätte kyrka uppfördes sannolikt på 1200-talet. Ursprungliga delarna är långhuset och koret. Man tror att kyrkan anfölls kyrkan av danskarna 1520 vid slaget på Åsundens is. Kulhål i en med-eltida dörr tyder på detta.

Varpaledets badplats
Den vackra vägen genom landskapet leder fram till Varpaledets badplats. Här kan du stanna och ta dig ett bad, ta en rast eller njuta av vyn över sjön Jogen.

Naturreservatet Årås
Bruksmiljön kring Årås säteri och trädgårdar omges av betade lövskogar och betesmarker med gott om gamla, grova, vidkroniga lövträd. Här finns många hotade arter som lever på de gamla träden.

Årås Säteri och Trädgårdar och STF Vandrarhem
Här bedrivs kombinerad bygdegårds- och vand-rarhemsverksamhet i lokaler som är mycket speciella och charmiga. Anläggningen består av en kvarnbyggnad och två sidoliggande hus som används till vandrarhem. På somrarna arrangeras här bland annat söndagscafé. Många andra aktiviteter finns på programmet.

Mer information

Årås Säteri och Trädgårdar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En lätt etapp som enbart går på väg, mestadels på grusväg till Ryfors. För att ta sig de sista drygt 6 km till Mullsjö går leden in i skogen igen och följer Södra Vätterleden. På den sträckan passerar man den vackra Trollsjön, en liten strand vid Strå-ken och 300 årig gammal tallskog. Leden slutar vid det anrika Hotel Mullsjö.

Längd

22 km

Beräknad gångtid

5,5 timmar

Höjdskillnad

108 meter 

Asfalt/grusväg

70 %

Traktorväg/stig

30 %

Svårighetsgrad

Medium

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 10

Etappen startar vid Årås säteri där finns parkering och information.

Koordinater:

 • Årås säteri 6416792 419809
 • Hotell Mullsjö 6418558 433181

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 10 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Årås Säteri och Trädgårdar och STF Vandrarhem
Här bedrivs kombinerad bygdegårds- och vand-rarhemsverksamhet i lokaler som är mycket speciella och charmiga. Anläggningen består av en kvarnbyggnad och två sidoliggande hus som används till vandrarhem. På somrarna arrangeras här bland annat söndagscafé. Många andra aktiviteter finns på programmet.

Vägsten
Det finns tre typer av vägstenar; milstolpar, vägvisarstenar och väghållningsstenar. Dessa vägstenar placerades utmed vägar för att visa avstånd, riktning och vägunderhåll. Väg-visarstenar sattes upp i vägkorsningar. De var vanligen av granit och huggna med fyrkantig genomskärning. I minst ett par av sidorna var pilar och namn inhuggna.

Glassfabrik
Mysig gårdsbutik med ett litet glasscafé. EJ Farm med tillverkning av egen glass med mjölk från grannens kor och ägg från egna frigående höns och frukt och bär så nära det går.

Ryfors
Det gamla bruket från 1742 som ägs av familjen Sager sedan fyra generationer har åter fått liv efter att under en längre period på 1960-70-talet legat i törnrosasömn. Byggnaderna har åter börjat använ-das. Kägelbanan är åter tillgänglig för spel. Me-jeriet är i dag golfkansli. Kraftstationen har gett Mullsjöborna elström i snart 100 år. Trädgårdskafé med begränsat öppethållande.

Ryfors Gammelskog
Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupp-levelser i en urskogslik barrskog. De gamla träd-stammarna reser sig som pelare mot himlen och känslan av trollskog är stark. Det är lätt att ta sig fram i skogen längs de väl upptrampade stigarna, här finns också en slinga som är anpassad för rull-stolar. Utmed vägen finns information om skogen du befinner dig i.

Mer information

Alla kartor över samtliga etapper av Sjuhäradsleden

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sjuhäradsleden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender