Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anläggningar för särskild verksamhet

Det krävs oftast lov för att bygga, installera, flytta eller väsentligt ändra verksamheter. Du hittar en utförlig lista över olika byggåtgärder under Lokaler, mark och bygglov.

Du behöver ansöka om lov för:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, kabinbanor, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • Förråd, lager och materialgårdar
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och andra varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • Radiomaster, telemaster och torn
 • Vindkraftverk som
  • a) är högre än 20 meter över markytan
  • b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • c) monteras fast på en byggnad
  • d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer.

Behöver jag bygglov?

Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende är du välkommen att kontakta vår kundmottagning eller boka tid med bygglovhandläggare. Du hittar information och länkar för att boka tid längst ner på sidan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anläggningar för särskild verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender