Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Anläggningar för särskild verksamhet

Det krävs lov för att bygga, installera, flytta eller väsentligt ändra vissa verksamheter. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att reda ut vilka handlingar vi behöver när du skickar in ansökan.

Du behöver ansöka om lov för:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, kabinbanor, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Förråd, lager och materialgårdar.
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och andra varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Radiomaster, telemaster och torn.
 • Vindkraftverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  c) monteras fast på en byggnad
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
 • Murar och plank.
 • Parkeringsplatser utomhus.
 • Begravningsplatser.
 • Transformatorstationer. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anläggningar för särskild verksamhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
 • Två vita bollar med Fairtradeloggan på Pinocchio-skulpturens fot.

  Publicerad den

  Borås är en Fairtrade City även 2021

  Borås har även för 2021 blivit diplomerad som en Fairtrade City. Vi är därmed en av 49 kommuner i Sverige och en av 2000 städer runt om i världen med samma inriktning – vi engagerar oss för en etisk k...
Ikon: Kalender

Kalender