Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Anläggningar för särskild verksamhet

Det krävs lov för att bygga, installera, flytta eller väsentligt ändra vissa verksamheter. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att reda ut vilka handlingar vi behöver när du skickar in ansökan.

Du behöver ansöka om lov för:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, kabinbanor, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Förråd, lager och materialgårdar.
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och andra varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Radiomaster, telemaster och torn.
 • Vindkraftverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  c) monteras fast på en byggnad
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
 • Murar och plank.
 • Parkeringsplatser utomhus.
 • Begravningsplatser.
 • Transformatorstationer. 

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2019-08-29 10.52

Ändrad av: