Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Anläggningar för särskild verksamhet

Det krävs lov för att bygga, installera, flytta eller väsentligt ändra vissa verksamheter. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att reda ut vilka handlingar vi behöver när du skickar in ansökan.

Du behöver ansöka om lov för:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, kabinbanor, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Förråd, lager och materialgårdar.
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och andra varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Radiomaster, telemaster och torn.
 • Vindkraftverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  c) monteras fast på en byggnad
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
 • Murar och plank.
 • Parkeringsplatser utomhus.
 • Begravningsplatser.
 • Transformatorstationer. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anläggningar för särskild verksamhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Fyra olika illustrationer av kvinna som sopar, klipper, krattar och skottar.

  Publicerad den

  Vet du vad du har för ansvar som fastighetsägare?

  Idag får alla som äger en fastighet en broschyr hem i brevlådan. Broschyren ska fungera som en enkel översikt över vad du som är fastighetsägare behöver göra för att det ska vara tryggt och säkert för...
Ikon: Kalender

Kalender