Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fastighetsägaransvar

En fastighetsägare är någon som äger en fastighet. Det kan vara ett företag som äger ett lägenhetshus eller en privatperson som äger en villa. Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och sköta den del av gångbanan som gränsar till din fastighet. Saknas gångbana eller trottoar ska du sköta ett gångutrymme som motsvarar en gångbanebredd på minst en meter. 

Under året ansvarar du för att utrymmet utanför din fastighet är fritt från grus, snö och löv, samt att inga av fastighetens växter skymmer sikten.

Fastighetsägarens ansvar är fastställt i kommunfullmäktiges beslut: Åläggande om gångbanerenhållning med mera. Missköter du som fastighetsägare ditt uppdrag riskerar du att bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

Åläggande om gångbanerenhållning med mera Pdf, 350.4 kB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fastighetsägaransvar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender