Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Föroreningar i mark och byggnader

Förorenade områden omfattar mark, sediment och byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Vad finns i Borås Stad?

Förorenade områden i Borås Stad har inventerats översiktligt. Djupare inventeringar, i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans sediment. Sedimenten, bottenavlagringarna, i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan behöva någon form av efterbehandling.

Vem är ansvarig?

I miljöbalkens 10 kapitel anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av föroreningar. Ansvarig för efterbehandling är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (nedan kallat verksamhetsutövare).

Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller besvär uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de svara solidariskt för kostnaderna.

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta Miljö- och konsument­nämnden om det upptäcks en förorening på fastigheten.

Innan efterbehandlingar sker av marken eller byggnaderna ska en anmälan göras till Miljö- och konsument­nämnden.

l

Självservice

Anmälan om efterbehandling av eller grävning i förorenad mark

Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör

Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO)-blankett

Senast ändrad: 2019-11-20 15.13

Ändrad av:

Dela sidan: Föroreningar i mark och byggnader

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender