Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bokvämt-certifiering för fastighetsägare

Bokvämt är ett tryggt boende för alla, oavsett ålder eller eventuell funktionsvariation. Nyckelbegreppen i Bokvämt är trygghet, gemenskap och tillgänglighet.

De bostäder som ingår i Bokvämt är certifierade av Borås Stad. Certifieringen utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen börjar med att fastighetsägaren inventerar boendet. Till hjälp har hen kriterier och checklistor för inventeringen. För att säkerställa att planerade åtgärder är rätt utförda kan en förbesiktning begäras. Förbesiktningen utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen, samma besiktningsman som ska göra certifieringsbesiktningen.

Besiktningen

Certifieringsbesiktningen utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningens besiktningsman. Ett besiktningsutlåtande skickas ut och ett intyg av certifiering. Intyget ger rätt att skylta upp boendet eller entrén (ytterdörren) med Bokvämt-logotypen. Dessa skyltar får du tillsammans med intyget.

Giltighetstid

Certifieringen har en giltighetstid på fem år. Tidsbegränsningen motiveras av att samhällskraven kan komma att ändras och att teknisk utveckling kan möjliggöra nya lösningar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bokvämt-certifiering för fastighetsägare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender