Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Driva trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre. Företräde ges till personer som är 85 år eller äldre.

Boendet har utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider.

De boende hyr lägenheterna av fastighetsägaren. Trygghetsbostäder är inte biståndsprövat.

Förtur

Kommunen kan i undantagsfall göra bedömningen att ett trygghetsboende skulle kunna bidra till att öka trygghet och självständighet hos en person och på så sätt minska behovet av stödinsatser på ett betydande sätt. Då kan ett intyg om förtur till en trygghetsbostad utfärdas av Borås Stad. Prövningen av förtur utförs av Vård- och äldreförvaltningens myndighetsenhet.

Kriterier för att få förtur är:

 • Svår känsla av otrygghet som hämmar livsföringen i övrigt
 • Bostaden bedöms ha behov av omfattande bostadsanpassning
 • Den enskilde har stort behov av byte av bostad, men har inte det omvårdnadsbehovet som berättigar dig till bistånd i form av vård- och omsorgsboende

Den som ges förtur får ett intyg, som lämnas till fastighetsägaren.

Tilldelning

 • En person som har fått förtur via Borås Stad går alltid före i kön.
 • Därefter prioriteras personer som fyllt 85 år samt personer som har varit medboende på vård- och omsorgsboende och önskar flytta från boendet vid partnerns dödsfall.
 • I övrigt baseras kön till trygghetsbostad på ansökningsdatum.

Aktivitetssamordnare

Stödet till aktivitetssamordnare/stödjare varierar beroende på antalet lägenheter. Som riktlinje bekostar kommunen en 75 % tjänst för boende med minst 30 lägenheter och upp till 59 lägenheter och en 100 % tjänst
för 60 lägenheter eller fler. Om boendet har färre än 30 lägenheter förutsätts dessa ligga i anslutning till en av Borås Stads befintliga mötesplatser och/eller vård- och omsorgsboende samt att aktiviteter kan samordnas med denna.

Aktivitetssamordnarens uppdrag är att ha kontakt med de boende och skapa gemenskap i boendet. Denne
ansvarar för det sociala innehållet, som innebär möjlighet till gemensamma dagliga måltider och gemensamma aktiviteter för de boende. Samverkan kan ske med frivilliga och frivilligorganisationer.

Information till den som vill söka en trygghetsbostad

Regler för trygghetsbostäderPDF

Tillämpningsföreskrifter trygghetsbostäderPDF

Ansökan om att driva trygghetsbostäderWord

ÖverenskommelsePDF

Senast ändrad: 2019-12-19 10.07

Ändrad av:

Dela sidan: Driva trygghetsbostäder

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En telefon med knappsats

  Publicerad den

  Problem att nå Borås Stad via telefon

  En fiberkabel i Göteborg har blivit avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Stad. Felsökning pågår i detta nu tillsammans med underleverantör. Flertalet fasta dataförbindelser och telefoniförbindel...
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
 • Rostig skylt med text Borås

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender