Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Driva trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre. Företräde ges till personer som är 85 år eller äldre.

Boendet har utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider.

De boende hyr lägenheterna av fastighetsägaren. Trygghetsbostäder är inte biståndsprövat.

Aktivitetssamordnare

Stödet till aktivitetssamordnare/stödjare varierar beroende på antalet lägenheter. Som riktlinje bekostar kommunen en 75 % tjänst för boende med minst 30 lägenheter och upp till 59 lägenheter och en 100 % tjänst
för 60 lägenheter eller fler. Om boendet har färre än 30 lägenheter förutsätts dessa ligga i anslutning till en av Borås Stads befintliga mötesplatser och/eller vård- och omsorgsboende samt att aktiviteter kan samordnas med dessa.

Aktivitetssamordnarens uppdrag är att ha kontakt med de boende och skapa gemenskap i boendet. Denne
ansvarar för det sociala innehållet, som innebär möjlighet till gemensamma dagliga måltider och gemensamma aktiviteter för de boende. Samverkan kan ske med frivilliga och frivilligorganisationer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Driva trygghetsbostäder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender