Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Driva trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre. Företräde ges till personer som är 85 år eller äldre.

Boendet har utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider.

De boende hyr lägenheterna av fastighetsägaren. Trygghetsbostäder är inte biståndsprövat.

Förtur

I vissa fall kan kommunen göra bedömningen att ett trygghetsboende skulle kunna bidra till att öka trygghet och självständighet hos en person och på så sätt minska behovet av stödinsatser på ett betydande sätt. Då kan ett intyg om förtur till en trygghetsbostad utfärdas av Borås Stad. Prövningen av förtur utförs av Vård- och äldreförvaltningens myndighetsenhet.

Kriterier för att få förtur är:

 • Personer som har varit medboende på vård- och omsorgsboende och önskar flytta från boendet vid partnerns dödsfall
 • Svår känsla av otrygghet som hämmar livsföringen i övrigt
 • Bostaden bedöms ha behov av omfattande bostadsanpassning
 • Den enskilde har stort behov av byte av bostad, men har inte det omvårdnadsbehovet som berättigar dig till bistånd i form av vård- och omsorgsboende

Den som ges förtur får ett intyg, som lämnas till fastighetsägaren.

Tilldelning

En person som har fått förtur via Borås Stad går alltid före i kön.

Därefter prioriteras personer som fyllt 85 år.

I övrigt baseras kön till trygghetsbostad på ansökningsdatum.

Aktivitetssamordnare

Stödet till aktivitetssamordnare/stödjare varierar beroende på antalet lägenheter. Som riktlinje bekostar kommunen en 75 % tjänst för boende med minst 30 lägenheter och upp till 59 lägenheter och en 100 % tjänst
för 60 lägenheter eller fler. Om boendet har färre än 30 lägenheter förutsätts dessa ligga i anslutning till en av Borås Stads befintliga mötesplatser och/eller vård- och omsorgsboende samt att aktiviteter kan samordnas med denna.

Aktivitetssamordnarens uppdrag är att ha kontakt med de boende och skapa gemenskap i boendet. Denne
ansvarar för det sociala innehållet, som innebär möjlighet till gemensamma dagliga måltider och gemensamma aktiviteter för de boende. Samverkan kan ske med frivilliga och frivilligorganisationer.

Information till den som vill söka en trygghetsbostad

Regler för trygghetsbostäderPDF

Tillämpningsföreskrifter trygghetsbostäderPDF

Ansökan om att driva trygghetsbostäderWord

ÖverenskommelsePDF

Senast ändrad: 2019-08-29 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: Driva trygghetsbostäder

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...

y Nyheter

 • Kommunstyrelsen
 • Smarta Kartan Sjuhärad.

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...