Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skyltar, banderoller och digitala skärmar

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov och startbesked för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Som skylt räknas fasadskyltar, takskyltar, affischpelare, vepor, fristående skyltar och digitala skärmar.

Vi granskar skyltens anpassning till platsen

Skylten ska:

  • vara stabilt förankrad.
  • ha en passande form och färg.
  • ha en säker bärförmåga, stadga och beständighet.
  • inte ha störande belysning för de bostäder som finns i närheten.
  • vara anpassad till stads- och landskapsbilden, och även till platsens natur och kulturvärden.
  • ha en form och placering som inte påverkar trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller annan risk.

Skyltar som inte kräver lov

Det finns vissa typer av skyltar som du inte behöver söka lov för-

Vepor och banderoller

Vepor och banderoller har inte tillräcklig beständighet för att kunna få ett permanent lov. Dessa typer av skyltar är gjorda för tillfälliga kampanjer. För att behandla ett ärende som avser vepa eller banderoll, ska ansökan vara tidsbegränsad med max tre månader.

Byggplatsskyltar

Vepor som placeras på till exempel byggställningar med budskap om företagsnamn, och vad bygget avser, kan godkännas utan särskild prövning.

Fristående byggplatsskyltar inom byggarbetsplatsområdet kan godkännas utan särskild prövning men du ska redovisa skyltens utformning och placering innan vi utfärdar startbeskedet. Dessutom ska kontrollplanen innehålla en punkt om nedmontering av skylten.

Trottoarpratare

Trottoarpratare är inte lovpliktiga men kräver ett upplåtelseavtal för att få ställas ut. Det finns en modell som ska användas när du vill ställa ut en trottoarpratare i Borås Stad.

Trottarpratare

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skyltar, banderoller och digitala skärmar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender