Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tillstånd och anmälan av miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få startas och drivas. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och i vissa fall hos Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelse webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vilka verksamheter som är tillståndsplikiga hur tillståndsprövningen går till.

Anmälan

Vissa typer av miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga. Det innebär att en skriftlig anmälan ska lämnas till Miljö- och konsumentnämnden, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska lämnas av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas till nämnden.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, tvätterier, verkstäder, avloppsreningsverk eller anläggningar för tillverkning av färg, lim eller plastprodukter.

Anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in i två exemplar. Ett av dem skickar Miljöförvaltnigen till Länsstyrelsen för kännedom.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som nämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Kontakta Miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas eller inte.

Senast ändrad: 2019-09-03 15.53

Ändrad av:

Dela sidan: Tillstånd och anmälan av miljöfarlig verksamhet

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...

y Nyheter

 • Kommunstyrelsen

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...

 • Kommunstyrelsen sammanträder