Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillstånd och anmälan av miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och i vissa fall hos Mark- och miljödomstolen.

Miljöbalken, Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Länsstyrelse webbplats kan du läsa mer om vilka verksamheter som är tillståndsplikiga hur tillståndsprövningen går till.

Miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

De flesta typer av miljöfarliga verksamheter är bara anmälningspliktiga. Det innebär att en skriftlig anmälan ska lämnas till den kommunala miljömyndigheten, i Borås är det Miljö- och konsumentnämnden som är mottagare av anmälan, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska lämnas av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas till nämnden.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, tvätterier, verkstäder, avloppsreningsverk eller anläggningar för tillverkning av färg, lim eller plastprodukter.

Anmälan ska alltid göras skriftligt. En anmälan görs genom blanketten Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Miljöförvaltnigen skickar en kopia av anmälan till Länsstyrelsen för kännedom.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 712.4 kB.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som nämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Kontakta Miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas eller inte.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillstånd och anmälan av miljöfarlig verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender