Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Tillstånd och anmälan av miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få startas och drivas. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och i vissa fall hos Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelse webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vilka verksamheter som är tillståndsplikiga hur tillståndsprövningen går till.

Anmälan

Men de flesta typer av miljöfarliga verksamheter är bara anmälningspliktiga. Det innebär att en skriftlig anmälan ska lämnas till den kommunala miljömyndigheten - Miljö- och konsumentnämnden i Borås - senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska lämnas av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas till nämnden.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, tvätterier, verkstäder, avloppsreningsverk eller anläggningar för tillverkning av färg, lim eller plastprodukter.

Anmälan ska alltid göras skriftligt. Här finns en blankettPDF för ändamålet. Miljöförvaltnigen skickar en kopia av anmälan till Länsstyrelsen för kännedom.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som nämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Kontakta Miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas eller inte.

Senast ändrad: 2020-04-24 11.10

Ändrad av:

Dela sidan: Tillstånd och anmälan av miljöfarlig verksamhet

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

  • Chauffören Thomas Persson framför det nya Good Goods-ekipaget för avfallstransporter.

    Publicerad den 22 juni 2020

    Good Goods utökar med samordnade avfallstransporter

    Sedan december 2019 är pilotprojektet Good Goods igång med samordnade varutransporter till butiker i city. Nu är det dags att utöka projektet med avfallstransporter. En ny, grönstrajpad Good Goods-bil...
Ikon: Kalender

Kalender