Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Djur, lantbruk och hästgårdar

Verksamheten på ett lantbruk omfattas av en mängd regler. Syftet med reglerna är att bevara djurens hälsa, öka livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

Miljö- och konsumentnämnden har tillsyn över lantbruks- och hästgårdars miljöpåverkan. Vid tillsyn kontrolleras flera olika områden ur ett miljöskyddsperspektiv, däribland kemikalier, avfallshantering, gödselhantering och spridningsarealer.

En del större verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Vid osäkerhet kontakta gärna oss på Miljöförvaltningen så hjälper vi er.

Förändringar i djurhållningen ska meddelas Miljöförvaltningen

När lantbrukare låter förpröva stallar hos länsstyrelsen kontrollerar länsstyrelsen endast stallet utifrån djurskyddslagen. Det är vi på Miljöförvaltningen som till exempel kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att lantbrukaren har tillräcklig spridningsareal. Tänk också på att kraven på lagringskapacitet kan variera beroende på var du bor.

Om djurhållningen kommer att omfatta mer än 100 djurenheter ska du anmäla förändringen till oss. Kommer du att hålla mer än 200 djurenheter fjäderfä eller svin, eller mer än 400 djurenheter nötkreatur eller övriga djurslag så ska du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Regler och förordningar

Viktiga bestämmelser för din verksamhet finns i:

Miljöbalkens förordning om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga bestämmelser att ta hänsyn till finns också i :

Jordbruksverkets föreskrift och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om regelverk och checklistor för egenkontroll kan du hitta på Lantbrukarnas Riksförbunds webbplats:

Miljöhusesyn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djurskydd​

Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen. Läs mer på Länsstyrelsen webbplats om djurskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är även till länsstyrelsen du vänder dig om du vill anmäla att du misstänker eller ser att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om anläggning för djurhållning

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Djur, lantbruk och hästgårdar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender