Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

EU:s kemikalielagstiftning - REACH

Europeiska unionens kemikalielagstiftning i form av REACH-förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska betyder det: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare tar reda på vad lagstiftningen innebär för dig.

Reach är en EU-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet. REACH börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om vad reglerna innehåller och när de olika delarna i Reach börjar gälla.

Du som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Ju större mängd av ämnet som du tillverkar eller importerar, desto mer information ska ingå i registreringen. Ämnen som inte är registrerade får inte släppas ut på EU-marknaden.

REACH förordningen, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: EU:s kemikalielagstiftning - REACH

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender