Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Värmepump, bra att veta för dig som är företagare

Värmepumpar räknas som miljöfarlig verksamhet på grund av att de ofta innehåller köldmedier som är kraftiga växthusgaser som i sin tur bidrar till förstärkt växthuseffekt om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet.

Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid ett eventuellt läckage.

Anmälan eller tillstånd

För små värmepumpsanläggningar räcker det med en anmälan till Miljöförvaltningen. För större anläggningar gäller andra regler. Kontakta Miljöförvaltningen för mer information.

Värmepumpsanläggningar

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Värmepump, bra att veta för dig som är företagare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender