Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Miljö- och årsrapporter

Beroende på viken typ av verksamhet du bedriver ska en miljörapport eller en årsrapport lämnas till Miljö- och konsumentnämnden.

Miljörapport

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport för föregående års verksamhet.

Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vägledning om miljörapportering ges på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

 • redovisa hur de villkor som finns för verksamheten efterlevs
 • stärka egenkontrollen
 • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
 • ge underlag för internationell rapportering

Vilka uppgifter som ska finnas med i miljörapporten framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om miljörapport. Föreskrifterna har ändrats vid några tillfällen.

Miljörapporten består av tre delar: grunddel, textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. Grunddelen innehåller i huvudsak administrativa uppgifter. Dessa behövs till exempel för att tillsynsmyndigheten ska kunna föra ett register över verksamheter som behöver tillsyn. I textdelen ska du beskriva hur din verksamhet uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen. Vissa verksamheter ska också lämna uppgifter om utsläpp till luft och vatten samt uppgifter om avfall. Dessa uppgifter lämnas i emissionsdeklarationen.

Årsrapport

Att lämna in en årsrapport är inte obligatoriskt. Miljö- och komnsumentnämnden beslutar i varje enskilt fall om en sådan ska lämnas.

Senast ändrad: 2020-03-16 15.01

Ändrad av:

Dela sidan: Miljö- och årsrapporter

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender