Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Miljö- och årsrapporter

Beroende på viken typ av verksamhet du bedriver ska en miljörapport eller en årsrapport lämnas till Miljö- och konsumentnämnden.

Miljörapport

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport för föregående års verksamhet.

Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska Miljörapporteringsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vägledning om miljörapportering ges på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De viktigaste syftena med miljörapporten är att

 • redovisa hur de villkor som finns för verksamheten efterlevs
 • stärka egenkontrollen
 • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
 • ge underlag för internationell rapportering.

Vilka uppgifter som ska finnas med i en miljörapport framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Föreskrifterna har ändrats vid några tillfällen.

Miljörapporten består av tre delar; grunddel, textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. Grunddelen innehåller i huvudsak administrativa uppgifter. Dessa behövs till exempel för att tillsynsmyndigheten ska kunna föra ett register över verksamheter som behöver tillsyn. I textdelen ska du beskriva hur din verksamhet uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen. Vissa verksamheter ska också lämna uppgifter om utsläpp till luft och vatten samt uppgifter om avfall. Dessa uppgifter lämnas i emissionsdeklarationen.

Årsrapport

Att lämna in en årsrapport är inte obligatoriskt. Miljö- och komnsumentnämnden beslutar i varje enskilt fall om en sådan ska lämnas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljö- och årsrapporter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender