Meny

Meny

Miljö- och årsrapporter

Beroende på viken typ av verksamhet du bedriver ska en miljörapport eller en årsrapport lämnas till Miljö- och konsumentnämnden.

Miljörapport

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport för föregående års verksamhet.

Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vägledning om miljörapportering ges på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

 • redovisa hur de villkor som finns för verksamheten efterlevs
 • stärka egenkontrollen
 • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
 • ge underlag för internationell rapportering

Vilka uppgifter som ska finnas med i miljörapporten framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om miljörapport. Föreskrifterna har ändrats vid några tillfällen.

Miljörapporten består av tre delar: grunddel, textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. Grunddelen innehåller i huvudsak administrativa uppgifter. Dessa behövs till exempel för att tillsynsmyndigheten ska kunna föra ett register över verksamheter som behöver tillsyn. I textdelen ska du beskriva hur din verksamhet uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen. Vissa verksamheter ska också lämna uppgifter om utsläpp till luft och vatten samt uppgifter om avfall. Dessa uppgifter lämnas i emissionsdeklarationen.

Årsrapport

Att lämna in en årsrapport är inte obligatoriskt. Miljö- och komnsumentnämnden beslutar i varje enskilt fall om en sådan ska lämnas.

Senast ändrad: 2019-09-03 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: Miljö- och årsrapporter

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Bengt Engberg, vd för AB Bostäder.
 • Barn som målar.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kalenderblad