Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och årsrapporter

Beroende på viken typ av verksamhet du bedriver ska en miljörapport eller en årsrapport lämnas till Miljö- och konsumentnämnden.

Miljörapport

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport för föregående års verksamhet.

Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter,

Svenska Miljörapporteringsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledning om miljörapportering ges på: Miljörapportering, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De viktigaste syftena med miljörapporten är att

  • redovisa hur de villkor som finns för verksamheten efterlevs
  • stärka egenkontrollen
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
  • ge underlag för internationell rapportering.

Vilka uppgifter som ska finnas med i en miljörapport framgår av:

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljörapporten består av tre delar; grunddel, textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. Grunddelen innehåller i huvudsak administrativa uppgifter. Dessa behövs till exempel för att tillsynsmyndigheten ska kunna föra ett register över verksamheter som behöver tillsyn. I textdelen ska du beskriva hur din verksamhet uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen. Vissa verksamheter ska också lämna uppgifter om utsläpp till luft och vatten samt uppgifter om avfall. Dessa uppgifter lämnas i emissionsdeklarationen.

Årsrapport

Att lämna in en årsrapport är inte obligatoriskt. Miljö- och komnsumentnämnden beslutar i varje enskilt fall om en sådan ska lämnas.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljö- och årsrapporter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender