Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för tillsyn

Enligt miljöbalken får kommunen ta ut avgift för tillsyn enligt en taxa som kommunen bestämmer. Kommunfullmäktige i Borås har fastställt en sådan taxa för tillsyn inom miljöballkens område.

En del verksamheter har så stora risker för miljön och människors hälsa att de behöver regelbunden tillsyn. Dessa verksamheter betalar då en årlig tillsynsavgift. Mindre verksamheter, eller de som har lägre risk för påverkan på miljön, får besök mer sällan och behöver då bara betala för de timmar som tillsynsarbetet tar.

Miljö- och konsumentnämnden får ibland klagomål på verksamheter. Det kan röra sig om buller, lukt, avfall, utsläpp eller andra störningar. Miljöförvaltningen är skyldig att undersöka sådana klagomål. Om det visar sig att det finns risker för miljön eller människors hälsa ställs krav på åtgärder för att minska dessa. Då får verksamheten betala för den tiden som tillsynsarbetet tagit.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om avgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsyn finns att läsa i:

Vad betalar jag för? Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för tillsyn

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender