Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kostnader för nedskräpningen

Vad kostar nedskräpningen i Borås? Det finns inga nationellt överenskomna sätt att räkna på detta, men utifrån den beräkning som Borås rent och snyggt har gjort för Borås del blir svaret ungefär fem miljoner kronor per år. I verkligheten är dock kostnaden betydligt högre eftersom bostadsbolagens kostnader inte är inkuderade i summan.

Direkta kostnader

Skräpplockning

I denna kategori redovisas kostnader för skräpplockning för hand och med maskin i alla typer av miljöer; gata, park, rekreationsområde, torg, gång- och cykelvägar, rastplatser och trappor. Tömning av papperskorgar inkluderas inte i denna post.

Centralorten: Kostnad för tillhandahållande av skräp på fel plats i centralorten var 3 700 000 kr. Centralorten är uppdelad i fem olika områden som täcker hela centrumkärnan.

Tätorterna: Kostnad för tillhandahållande av skräp på fel plats i tätorterna var 260 000 kr. Tätorterna innefattar Fristad, Dalsjöfors, Brämhult, Sjömarken, Sandared och Viared.

Arbetslag

Arbetslivsförvaltningens verksamhetsområde Återbruk förser staden med två bidragsanställda personer som utför skräpplockning och andra städuppdrag. Kostnad för dessa personer var 490 000 kr (innefattar lön, fordon och drivmedel, arbetskläder och verktyg).

Illegala tippningar

Illegala tippningar berör företrädesvis de uppdrag som inkom via HSR-appen och innefattar handläggningstid samt avgift för omhändertagande av avfallet. Kostnad för dessa uppdrag var 87 000 kr.

Kommunala badplatser

Kostnad för skräpplockning och städning på våra kommunala badplatser var 84 000 kr under sommarmånaderna.

Investeringskostnader och drift för maskiner

De inköp Borås Stad gjorde av maskiner och fordon vars huvudändamål är att ta upp nedskräpningen var inköp av en fimpsug. Maskinen ses som en extrainsats för att kunna arbeta med den stora fimpproblematiken som främst råder på vissa områden i stadskärnan. Sju av tio skräp som hamnar på marken är en fimp. Fimpsugen kostade 216 000 kr. Kostnad för andra diverse maskiner och verktyg som i övrigt används vid omhändertagande av skräp är inkluderat i kostnaden för skräpplockning.

Ej med i kostnadsberäkning

Då de faktiska kostnaderna för nedskräpningen redovisas väljer vi att exkludera fasta kostnader för renhållning, tömning av papperskorgar, klotter, materialkostnader, indirekta samt förebyggande kostnader. Nedan redovisas dock några av dem för tydliggörande samt ökad förståelse.

Fasta kostnader

De fasta kostnaderna för gatuavdelningens organisation som arbetade med renhållning i centralort och tätorterna var 2 860 000 kr.

Tömning av papperskorgar

Kostnad för tömning av papperskorgar i centralorten var 1 870 000 kr (i tätorterna är kostnaden för tömning inkluderat i fasta kostnader för organisationen).

Under sommaren 2017 arbetade 24 stycken ferieungdomar i 120 timmar per person med renhållning. Arbetslivsförvaltningen stod för lönekostnaderna, vilka var 206 000 kr. Tekniska förvaltningen stod för de administrativa kostnaderna för arbetsledare som hjälpte ungdomarna, arbetskläder, material, bil och drivmedel, vilka var 200 000 kr.

Bostadsbolagens kostnader

Det finns ingen aktuell uträkning som visar hur mycket pengar bostadsbolagen lägger på att städa skräp och forsla bort grovsopor som slängs på fel plats, men det handlar om flera miljoner kronor om året.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kostnader för nedskräpningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender