Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skräpmätning

2020 års skräpmätning i centrala Borås uppvisade det bästa resultatet någonsin. I år är det i genomsnitt 4,13 skräp per 10 kvadratmeter. Det kan jämföras med förra årets resultat på 5,5 skräp och den första mätningen som gjordes 2012 då antalet skräp per 10 kvadratmeter var 7,23. Den totala procentuella minskningen av skräpföremål från 2012-2020 är alltså hela 42,9 %.

Nedskräpning med fimpar

Av skräpet som slängs är hela 69% fimpar. Trots det har nedskräpning med fimpar minskat med 31,7% sedan förra året. När rökförbudet på allmänna platser infördes sommaren 2020 gjorde Borås Rent och Snyggt en hel del riktade insatser för att minska antalet fimpar som slängs på marken. Bland annat sattes stora skyltar ut på de centrala papperskorgarna med fimpmöjligheter med uppmaningen: fimpa här!

Farhågan var att fler fimpar skulle hamna på marken i och med att rökförbudet gjorde att askkoppar togs bort vid uteserveringar och entréer bland annat. Därför är det glädjande att se att nedskräpningen med fimpar har minskat så mycket sedan förra årets mätning.

Borås har fem år i rad blivit utsedd av stiftelsen Håll Sverige Rent till den svenska kommun som bedriver det bästa, strategiska arbetet mot nedskräpning.

Personer som mäter gatan med ett måttband.

Skräpmätningen utförs genom att räkna antalet skräp på väl definierade platser som Statistiska centralbyrån har valt ut.

Skräpmätning

Skräpmätningen genomförs i Borås varje år sedan 2012 under månadsskiftet maj/juni enligt en metod framtagen av Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån. 

2020 års skräpmätning visar att det finns 4,13 skräp per tio kvadratmeter i centrum. Förra året var motsvarande siffra 5,5 skräp. Året dessförinnan var siffran 4,62 och den nedåtgående trenden bröts med 2029 års högre resultat. Därför är det extra roligt att se att årets resultat är det lägsta någonsin.

Målet som Kommunfullmäktige har satt upp är att nedskräpningen ska minska med 50 procent från 2012 till 2020, det målet har alltså inte riktigt uppnåtts, men just nu det arbetas med att ta fram en ny regional avfallsplan där nedskräpning är en av delarna. Därför har det beslutats att målsättningen om att minska nedskräpningen med 50% kvarstår även nästa år. 

Skräpmätning 2020 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Skräpet mäts på statistiskt sätt

Antalet skräp räknas på 200 slumpmässigt utvalda koordinatpunkter. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter. Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit.

Mätningen är mest intressant på sikt eftersom resultatet kan jämföras från år till år. Det är inte meningsfullt att jämföra med andra städer, eftersom förutsättningarna skiljer sig på olika sätt.

Metoden har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Varje mätyta har slumpats fram av SCB.

Resultat från samtliga mätningar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås skräpfacit 2020.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-06-29 14.07
Borås skräpfacit 2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-07-04 14.36
Borås skräpfacit 2018.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-07-05 16.38
Borås skräpfacit 2017.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2017-07-04 14.37
Borås skräpfacit 2016.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-02-15 15.35
Borås skräpfacit 2015.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2017-02-15 15.34
Borås skräpfacit 2014.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-02-15 15.34
Borås skräpfacit 2013.pdf Pdf, 1015 kB. 1015 kB 2017-02-15 15.33
Borås skräpfacit 2012.pdf Pdf, 954 kB. 954 kB 2017-02-15 15.32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skräpmätning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol