Meny

Meny

Skräpmätning

2018 års skräpmätning i centrala Borås visar på den minsta nedskräpningen sedan mätningarna började 2012. Då var antalet skräp per 10 kvadratmeter 7,23. I år är motsvarande siffra 4,62.

Sedan förra årets mätning har en del nya papperskorgar köpts in och placerats ut. Bland annat några så kallade smarta papperskorgar som komprimerar skräpet med hjälp av solceller. Tre av dessa är utrustade med teknik som gör att de kan göra ett ljud när någon slänger skräp i dem. Boråsarna uppmanades nyligen att skicka in sina egna ljud och de ljuden kommer snart att installeras i papperskorgarna.

Under året har också skräpsugen Ren-Göran blivit namngiven av boråsarna. Ren-Göran kan ofta synas på stan där han suger fimpar och andra småskräp från trottoarer och torg.

Skräpmätningen genomförs i Borås varje år sedan 2012 under månadsskiftet maj/juni enligt en metod framtagen av Håll Sverige Rent och SCB. 

Borås har tre år i rad blivit utsedd av stiftelsen Håll Sverige Rent till den svenska kommun som bedriver det bästa, strategiska arbetet mot nedskräpning.

Skräpmätningen utfördes på 192 punkter i stadskärnan.

Skräpmätningen utfördes på 192 punkter i stadskärnan.


Skräpsiffror

2018 års skräpmätning visar att det finns 4,62 skräp per tio kvadratmeter i centrum. Förra året var motsvarande siffra 5,76 skräp. Målet som Kommunfullmäkte har satt upp är att nedskräpningen ska minska med 50 procent från 2012 till 2020. Då var antalet skräp 7,23 per tio kvadratmeter så det är en bit kvar innan målet är uppnått. Som vanligt är fimparna det största problemet. Hela 78 procent av skräpet är fimpar. 

Skräpmätning 2018PDF

Skräpet mäts på statistiskt sätt

I Borås finns det ett mål att minska nedskräpningen med 50 % från 2012 till 2020. För att veta om vi närmar oss målet måste vi mäta hur skräpigt det är.

Antalet skräp räknas på 200 slumpmässigt utvalda koordinatpunkter. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter. Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit.

Mätningen är mest intressant på sikt eftersom resultatet kan jämföras från år till år. Under de första tre åren ska mätningen göras årligen och därefter var tredje år.

Metoden har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Varje mätyta har slumpats fram av SCB.

Resultat från samtliga mätningar

Skräpfacit 2012
PDF
Skräpfacit 2013
PDF
Skräpfacit 2014
PDF
Skräpfacit 2015
PDF
Skräpfacit 2016
PDF
Skräpfacit 2017
PDF
Skräpfacit 2018PDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-01 13.30

Ändrad av:

Dela sidan: Skräpmätning

g q n C

p

Kontakt