Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skräpmätning

Borås rent och snyggt mäter sedan 2012 skräpet i stadskärnan i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. 2012 visade resultatet i genomsnitt 7,23 skräp per tio kvadratmeter på de platser som ingår i mätningen. 2023 visade resultatet 4,61 enheter skräp på varje tio kvadratmeter yta, vilket är en förbättring från 4,7 enheter skräp år 2021.

Borås skräpfacit 2023 Pdf, 1.2 MB.

Nedskräpning med fimpar

I Borås – liksom i resten av Sverige – är fimpar det vanligaste skräpet. Även andelen snus bland skräpet ökar, detta i takt med att fler och fler faktiskt snusar i Sverige. Under 2021 och 2022 har Borås rent och snyggt haft kampanjen "en fimpfri stad" som syftar till att uppmärksamma problematiken med nedskräpning av fimpar.

Personer som mäter gatan med ett måttband.

Skräpmätningen utförs genom att räkna antalet skräp på väl definierade platser som Statistiska centralbyrån har valt ut.

Skräpet mäts på statistiskt sätt

Antalet skräp räknas på 200 slumpmässigt utvalda koordinatpunkter. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter. Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit.

Mätningen är mest intressant på sikt eftersom resultatet kan jämföras från år till år. Det är inte meningsfullt att jämföra med andra städer, eftersom förutsättningarna skiljer sig på olika sätt.

Metoden har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Varje mätyta har slumpats fram av SCB.

Skräpmätning på Hässleholmen och Norrby

Sedan 2020 har vi gjort extra skräpmätningar på Hässleholmen och Norrby. Detta på grund av att dessa stadsdelar har pekats ut som delar av Borås där problematiken med nedskräpning är extra stor.

Mer information

Resultat från samtliga mätningar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås_Skräpfacit_2023.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-10-04 13.24
Borås_skräpfacit_2022.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2022-07-01 15.07
Borås skräpfacit 2021.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-10-07 12.07
Borås skräpfacit 2020.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-06-29 14.07
Borås skräpfacit 2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-07-04 14.36
Borås skräpfacit 2018.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-07-05 16.38
Borås skräpfacit 2017.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2017-07-04 14.37
Borås skräpfacit 2016.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-02-15 15.35
Borås skräpfacit 2015.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2017-02-15 15.34
Borås skräpfacit 2014.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-02-15 15.34
Borås skräpfacit 2013.pdf Pdf, 1015 kB. 1015 kB 2017-02-15 15.33
Borås skräpfacit 2012.pdf Pdf, 954 kB. 954 kB 2017-02-15 15.32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skräpmätning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender