Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Skräpmätning

2019 års skräpmätning i centrala Borås visar något sämre siffror än 2018, men ändå bättre än 2017. Den första mätningen gjordes 2012 och då var antalet skräp per 10 kvadratmeter 7,23. I år är motsvarande siffra 5,5.

Under ett par år har 60 så kallade smarta papperkorgar köpts in och placerats ut. Dessa komprimerar skräpet med hjälp av solceller. Sedan nyligen är samtliga dessa papperkorgar försedda med askkopp. i Borås är nästan åtta av tio skräp som slängs på marken en fimp.

Skräpmätningen genomförs i Borås varje år sedan 2012 under månadsskiftet maj/juni enligt en metod framtagen av Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån. 

Borås har tre år i rad blivit utsedd av stiftelsen Håll Sverige Rent till den svenska kommun som bedriver det bästa, strategiska arbetet mot nedskräpning.

Personer som mäter gatan med ett måttband.

Skräpmätningen utförs genom att räkna antalet skräp på väl definierade platser som Statistiska centralbyrån har valt ut.


Skräpsiffror

2019 års skräpmätning visar att det finns 5,5 skräp per tio kvadratmeter i centrum. Förra året var motsvarande siffra 4,62 skräp. Då hade nedskräpningen minskat under ett par år, men den trenden är nu alltså bruten. Målet som Kommunfullmäktige har satt upp är att nedskräpningen ska minska med 50 procent från 2012 till 2020.

Skräpmätning 2019PDF

Skräpet mäts på statistiskt sätt

I Borås finns det ett mål att minska nedskräpningen med 50 % från 2012 till 2020. För att veta om vi närmar oss målet måste vi mäta hur skräpigt det är.

Antalet skräp räknas på 200 slumpmässigt utvalda koordinatpunkter. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter. Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit.

Mätningen är mest intressant på sikt eftersom resultatet kan jämföras från år till år. Det är inte meningsfullt att jämföra med andra städer, eftersom förutsättningarna skiljer sig på olika sätt.

Metoden har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Varje mätyta har slumpats fram av SCB.

Resultat från samtliga mätningar

Skräpfacit 2012
PDF
Skräpfacit 2013
PDF
Skräpfacit 2014
PDF
Skräpfacit 2015
PDF
Skräpfacit 2016
PDF
Skräpfacit 2017
PDF
Skräpfacit 2018PDF
Skräpfacit 2019PDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-07-04 14.40

Ändrad av:

Dela sidan: Skräpmätning

g q n C

p

Kontakt