Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skräpmätning

Borås rent och snyggt mäter sedan 2015 skräpet i stadskärnan i samarbete med stiftelsen Håll Sverige rent. 2015 visade resultatet i genomsnitt 6,29 skräp per kvadratmeter på de platser som ingår i mätningen. 2021 visade resultatet 4,04 skräp per kvadratmeter.

Genomsnittet för de andra svenska städer som genomför mätningen på samma sätt som Borås var 5,31 skräp 2015 och 5,35 skräp 2020 (statistik saknas ännu för 2021).

Skräpmätning 2021 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nedskräpning med fimpar

I Borås – liksom i resten av Sverige – är fimpar det vanligaste skräpet. Dock har andelen fimpar minskat medan andelen snus istället har ökat. Under året har Borås rent och snyggt haft kampanjen "en fimpfri stad" som syftade till att uppmärksamma problematiken med nedskräpning av fimpar.

Personer som mäter gatan med ett måttband.

Skräpmätningen utförs genom att räkna antalet skräp på väl definierade platser som Statistiska centralbyrån har valt ut.

Skräpet mäts på statistiskt sätt

Antalet skräp räknas på 200 slumpmässigt utvalda koordinatpunkter. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter. Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit.

Mätningen är mest intressant på sikt eftersom resultatet kan jämföras från år till år. Det är inte meningsfullt att jämföra med andra städer, eftersom förutsättningarna skiljer sig på olika sätt.

Metoden har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Varje mätyta har slumpats fram av SCB.

Skräpmätning på Hässleholmen och Norrby

Sedan 2020 har vi gjort extra skräpmätningar på Hässleholmen och Norrby. Detta på grund av att dessa stadsdelar har pekats ut som delar av Borås där problematiken med nedskräpning är extra stor.

Mer information

Resultat från samtliga mätningar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås skräpfacit 2021.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-10-07 12.07
Borås skräpfacit 2020.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-06-29 14.07
Borås skräpfacit 2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-07-04 14.36
Borås skräpfacit 2018.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-07-05 16.38
Borås skräpfacit 2017.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2017-07-04 14.37
Borås skräpfacit 2016.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-02-15 15.35
Borås skräpfacit 2015.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2017-02-15 15.34
Borås skräpfacit 2014.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-02-15 15.34
Borås skräpfacit 2013.pdf Pdf, 1015 kB. 1015 kB 2017-02-15 15.33
Borås skräpfacit 2012.pdf Pdf, 954 kB. 954 kB 2017-02-15 15.32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skräpmätning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...

 • Ordförandeklubba

  Tekniska nämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

 • Kommunstyrelsen sammanträder

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset