Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mobile Info Center

Mobile Info Center är en mobil informationscentral som hjälper flera olika kommunala verksamheter, räddningstjänsten och ibland även polisen med att sprida information i Borås.

Med hjälp av en husbil förflyttar sig personalen mellan stadsdelarna för att informera framförallt om avfallshantering och brandsäkerhet på de största invandrarspråken. Ibland informerar de även om andra samhällsfrågor, som till exempel i samband med valen om varför det är viktigt att rösta och hur det går till.

För det mesta befinner sig Mobile Info Center i de invandrartäta bostadsområdena Norrby och Hässleholmen, där det bor många som inte är vana vid det svenska sättet att ta hand om avfall.

Verksamheten startade som ett samarbete mellan Borås Stad, Rädningsstjänsten, Borås Energi och Miljö och AB Bostäder. Rent organisatoriskt tillhör den Arbetslivsförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mobile Info Center

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender