Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Personlig omvårdnad

Den som inte klarar sin personliga omvårdnad kan få stöd med det efter individuell bedömning. Det kan till exempel handla om stöd vid hygien och att byta kläder morgon och kväll. Andra exempel på personlig omvårdnad är stöd vid förflyttningar eller toalettbesök vid planerade besök under hela dygnet.

Har jag rätt till stöd med personlig omvårdnad?

Personlig omvårdnad är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka om stöd. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation. Du kan ansöka om stöd med personlig omvårdnad

Ansöka om stöd

Vad kostar stöd med personlig omvårdnad?

Du betalar för det stöd du får, enligt Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Borås Stads taxa för vård och omsorg

Biståndshandläggarna utreder och tar beslut

Har du frågor om insatsen eller beslut om insatser. Kontakta biståndshandläggare via vår växel på 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Personlig omvårdnad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender