Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad skriver personalen om mig?

I Socialtjänstlagen står det att personalen ska dokumentera saker om dig som är viktiga så att de insatser du har rätt till utförs på rätt sätt när du har hemtjänst, vistas på en korttidsplats eller bor på ett vård- och omsorgsboende.

Din kontaktperson skriver tillsammans med dig en genomförandeplan där det framgår vilken hjälp du är i behöver och hur du vill att hjälpen ska genomföras av personalen. Genomförandeplanen ska uppdateras vid behov men minst en gång per halvår.

Vad är en genomförandeplan?

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och målet med hjälpen och stödet.

En genomförandeplan kan beskrivas som en överenskommelse mellan dig och personalen där ni tillsammans skriver ned hur du vill få hjälp och vad som är viktigt för dig för att du ska känna dig trygg. Verksamheterna i Borås stad har ett behovsinriktat arbetssätt med individens behov i centrum och det betyder att du ska få hjälp och stöttnign med det du inte klarar av att göra själv.

Varför skriver personalen om mig?

För att:

  • verksamheten ska kunna följa upp att du får den hjälp och det stöd som du har rätt till
  • personalen ska kunna planera arbetet hos dig på ett bra sätt
  • säkerställa att hjälpen och stödet, det vill säga insatserna, är av god kvalitet

Vem får läsa vad som skrivs om mig?

Sekretess gäller för det som skrivs om dig. Det är bara den personal som behöver veta för att kunna utföra sitt arbete som får läsa det som är skrivet om dig.

Dokumentationen förvaras på ett säkert sätt.

Får jag läsa vad som skrivs om mig?

Du har rätt att läsa det som rör dig. Om du vill ta del av vad personalen skrivit ska du vända dig till den som är ansvarig för uppgifterna om dig, antingen biståndshandläggaren eller enhetschefen.

Får min anhöriga läsa vad som skrivs om mig?

Din anhörige, eller annan närstående, får ta del av det som skrivits om dig men du måste först ge ditt godkännande till detta.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad skriver personalen om mig?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender