Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Staden vid parken

Vi tänker bygga en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli fem kilometer lång och sammanhängande och gör att du kommer kunna ta dig genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik. Vi tänker att vi bygger den i etapper, där vi färdigställer en park innan vi skapar nästa. I slutänden har vi ett sammanväxt pärlband av parker som går som en linjär park genom hela staden.

Vår idé ska sammanfattas i ett stadsbyggnadsprogram som vi kallar för "Staden vid parken". Stadsbyggnadsprogrammet ska beskriva hur parken är tänkt att gå genom staden, vilka fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas.

Vad händer nu?

Tack till alla er som skickade in synpunkter under den öppna remissen som pågick under hösten 2020. Vi fick in sammanlagt 31 svar. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att översända upprättat stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken” till Kommunfullmäktige för godkännande. Detta stadsbyggnadsprogram utgör Samhällsbyggnadsnämndens förslag på hur parken genom staden kan förverkligas.

Mer om parken

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om Staden vid parken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Staden vid parken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol