Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt ansvar under vintern

Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att halkbekämpa och skotta utrymmet utanför din tomt fritt från snö och is. Halkbekämpningen kan ske med sand eller salt, fastighetsägaren ansvarar själv för att skaffa sand eller salt.

Du som fastighetsägare ansvarar för att snö eller is inte faller ner från tak och/ eller takränna och skadar personer eller egendom. Snöröjning från byggnader kräver extra säkerhet vid utförandet och ska utföras av behörig personal.

Om någon trillar och slår sig kan du som fastighetsägare bli ansvarig om du inte fullgjort dina skyldigheter som fastighetsägare enligt kommunfullmäktiges beslut: Åläggande av gångbanerenhållning med mera. Du kan därför bli skadeståndsskyldig.

Illustration av kvinna som skottar snö
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt ansvar under vintern

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender