Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till Miljö- och konsumentnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

  • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat

  • på banvallar

  • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § förordningen om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan, se nedtill, ska göras i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad spridning.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender