Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till Miljö- och konsumentnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

  1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
  2. på banvallar, och
  3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § förordningen om bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

AnmälanPDF ska göras i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad spridning.

Senast ändrad: 2020-02-19 11.14

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

g q n