Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hur handläggs anmälan av miljöfarlig verksamhet?

När anmälan kommer till Miljöförvaltningen granskar vi handlingarna om de innehåller allt som behövs för att bedöma verksamheten.

Om anmälan är ofullständig begär förvaltningen in kompletteringar.

Ett exemplar av anmälan skickas till Länsstyrelsen för kännedom.

Beroende på verksamhetens art, omfattning och befarade effekter på miljö och hälsa görs ibland ett tillsynsbesök på plats.

De organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse ges möjlighet att yttra sig över anmälan.

När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den som lämnat in anmälan. För handläggningen tar Miljö- och konsumentnämnden ut en tillsynsavgift.

Mer information om avgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsyn finns att läsa i:

Vad betalar jag för? Sveriges Kommuner och Lansting Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte gör en anmälan

Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan resultera i en åtalsanmälan. Det finns en skyldighet för Miljöförvaltningen att åtalsanmäla misstänkt miljöbrott.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur handläggs anmälan av miljöfarlig verksamhet?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender