Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skräpmätning Norrby

Sedan 2020 har vi gjort extra skräpmätningar på Norrby. Detta på grund av att denna stadsdel har pekats ut som en del av Borås där problematiken med nedskräpning är extra stor.

Enligt mätningen är Norrby mer nedskräpat än föregående år. 2022 fanns i genomsnitt 11,76 skräpföremål per 10 kvadratmeter yta, jämfört med 8,62 år 2021. Både skräp i form av plast och kartong har ökat från tidigare lägre nivåer. Antaö fimpar på marken ökar också kontinuerligt sedan 2020.

Skräpmätning 2022

Mätningarna genomfördes under en veckas tid. Allt som allt mäts 140 mätpunkter som är slumpmässigt utvalda. Mätpunkterna delas upp på sju dagar, vilket innebär att 20 punkter mäts varje dag.

Antal skräpföremål per 10 kvm

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter fördelat efter kategori

Kategori

Skräp

Procent

Plast

2,14

18,2

Papper/ kartong

0,98

8,3

Metall

0,68

5,8

Fimpar

3,21

27,3

Övrigt

4,75

40,4

Totalt

11,76

100

Antal skräp per punkt

Antal skräpföremål fördelat efter veckodag

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvm fördelat efter veckodag

Veckodag

Skräp

Punkter

Måndag

3,66

19

Tisdag

19,03

18

Onsdag

17,12

20

Torsdag

7,76

20

Fredag

8,44

20

Lördag

12,74

19

Söndag

11,31

20

Totalt

11,76

136

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skräpmätning Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender