Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolsköterska

Skolsköterskorna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla elevers hälsa. Skolsköterskans hälsosamtal är exempel på hälsofrämjande arbete. Elevhälsans medicinska insats kan ytterligare bidra till hälsofrämjande arbete genom att:

 • stärka elevers delaktighet och självkänsla
 • bidra vid utbildningsinsatser om kost, fysisk aktivitet och sömn
 • sammanställa avidentifierad information från hälsosamtalen som underlag till hälsofrämjande utveckling
 • delta i skolans hälsofrämjande arbete
 • delta i skolans arbete för en god lärandemiljö och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

  Elevhälsans medicinska insats ska erbjuda:
 • hälsobesök enligt basprogrammet, minst 3 hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller
 • vaccinationer enligt Nationella vaccinationsprogrammet
 • hälsobesök för nyanlända elever
 • vaccinationsplanering samt erbjuda vaccinationer till nyanlända efter individuellt vaccinationsprogram
 • uppföljande hälsosamtal i hälsofrämjande syfte.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Detta görs utifrån information från hälsosamtalen genom att:

 • tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter
 • arbeta mot användning av tobak, alkohol och narkotika
 • undervisa om hälsosamma levnadsvanor
 • uppmärksamma elever som är extra sårbara för olika belastningar
 • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd eller särskilt stöd
 • uppmärksamma elever med olika former av hälsoproblem, till exempel avvikelser i tillväxt och hälsa och lotsa dem vidare i vårdkedjan
 • erbjuda uppföljande kontroller i förebyggande syfte
 • uppmärksamma elever med tecken på psykisk ohälsa utifrån hälsosamtalen och i andra möten med eleverna
 • bidra med medicinsk kunskap i elevhälsoteamet och i skolan
 • ge elever och vårdnadshavare kunskap, råd och stöd i egenvård.

Åtgärdande arbete

Skolsköterskans åtgärdande arbete innefattar att:

 • göra bedömningar och utredningar vid olika former av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter
 • erbjuda enkla sjukvårdsinsatser och bedömningar vid smärre olyckor under skoldagen
 • föra patientjournal
 • planera och vara behjälplig vid skolläkarmottagning.

Samverkan

Skolsköterskan samarbetar med annan personal och andra instanser exempelvis genom:

 • samverkan med övrig elevhälsopersonal och vårdnadshavare för att undanröja hinder för varje elevs lärande
 • samarbete med andra vårdgivare utifrån behov
 • att remittera till andra vårdgivare
 • samverkan med externa aktörer.

Om du vill nå en skolsköterska

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolsköterska. Du når skolsköterskan via ditt barns skola. Du hittar kontaktuppgifter på skolans hemsida.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolsköterska

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Ett barn som målar med en pensel

  Familjecentralen – en mötesplats för föräldrar

  Publicerad

  På familjecentralen får du som förälder möjlighet att träffa andra barn och föräldrar, här kan ni umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
 • Ett bildcollage med de olika personerna som är intervjuade i "Drömmen om Norrby".

  Ny utställning om norrbybor visas på Norrby

  Publicerad

  Åtta modiga människor – åtta sanna berättelser. Och åtta drömmar om Norrby. Det är vad utställningen Drömmen om Norrby handlar om. Utställningen är en del av de...
Ikon: Kalender

Kalender