Meny

Meny

Specialpedagog

Specialpedagogen har ett pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd, och för att bistå rektor i pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet genom att medverka till att val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och specifika behov.

Om du vill nå en specialpedagog

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till specialpedagog. För att komma i kontakt med en specialpedagog, vänd dig till ditt barn skola.

Specialpedagogen arbetar med

 • Förebyggande och främjande arbete.
 • Verksamhetsutveckling.
 • Åtgärdande och stödjande insatser.
 • Utredning och bedömning.
 • Samverkan.

Förebyggande och främjande arbete

 • Övergångar förskola - gymnasiet
 • Läsprojekt.

Verksamhetsutveckling

 • Utveckla metoder och förhållningssätt.
 • Utvärdera och följa upp insatser.
 • Fortbildning.
 • Konsultation till ledningspersonal.
 • Bistå i arbetet med resursfördelning.

Åtgärdande och stödjande insatser

 • Föreslå åtgärder och insatser.
 • Bistå personal vid svåra samtal.
 • Stöd till elever, föräldrar, personal (skolrelaterade frågor).
 • Pedagogisk handledning och konsultation, vara kvalificerad samtalspartner.

Utredning och bedömning

 • Specialpedagogisk utredning och kartläggning.

Samverkan

 • Tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet.
 • Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar.
 • Samverkan med pedagoger och övrig personal på enheten.

Senast ändrad: 2016-11-24 11.00

Ändrad av:

Dela sidan: Specialpedagog

g q n C