Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Specialpedagog

Specialpedagogerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande, stödjande och åtgärdande.

Hälsofrämjande arbete

 • Delta i skolans analysarbete i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA)
 • Identifiera friskfaktorer, analysera och bidra till utvecklingen av tillgängliga lärandemiljöer
 • Kvalitetssäkra processen från ledning och stimulans till särskilt stöd

Förebyggande arbete

 • Kvalitetssäkra och delta i arbete med övergångar från förskola till gymnasiet
 • Identifiera, analysera och åtgärda de riskfaktorer som påverkar eleverna i lärmiljön
 • Kvalitetssäkra och delta i processen med särskilt stöd.
 • Bistå i arbetet med resursfördelning på grupp- och enhetsnivå.

Stödjande och åtgärdande arbete

 • Handledning och konsultation i pedagogiska frågeställningar
 • Bidra med specialpedagogisk kompetens i utredningar, bedömningar och insatser
 • Bidra med specialpedagogisk kompetens vid uppföljningar och utvärderingar av insatser
 • Ansvara för pedagogiska bedömningar inför mottagande till grundsärskola
 • På uppdrag av rektor göra specifika utredningar

Samverkan

 • Samverkan kring evidensbaserade arbetsmetoder samt forskning
 • Bidra till kompetensutveckling av skolans personal
 • Samverkan med pedagoger och rektor i processen från ledning och stimulans till särskilt stöd
 • Samverkan med externa aktörer

Om du vill nå en specialpedagog

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till specialpedagog eller personal med specialpedagogisk kompetens. För att komma i kontakt med en specialpedagog, vänd dig till ditt barn skola.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Specialpedagog

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol