Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Specialpedagog

Specialpedagogerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande, stödjande och åtgärdande. Alla våra skolor har tillgång till en specialpedagog eller till personal med specialpedagogisk kompetens.

Det hälsofrämjande arbetet innebär att specialpedagogen:

 • deltar i skolans analysarbete i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA)
 • identifierar friskfaktorer, analyserar och bidrar till utvecklingen av tillgängliga lärandemiljöe
 • kvalitetssäkrar processen från ledning och stimulans till särskilt stöd.

Det förebyggande arbetet innebär att specialpedagogen:

 • kvalitetssäkrar och deltar i arbete med övergångar från förskola till gymnasiet
 • identifierar, analyserar och åtgärdar de riskfaktorer som påverkar eleverna i lärmiljön
 • kvalitetssäkrar och deltar i processen med särskilt stöd
 • bistår i arbetet med resursfördelning på grupp- och enhetsnivå.

Det stödjande och åtgärdande arbetet innebär att specialpedagogen:

 • ger handledning och konsultation i pedagogiska frågeställningar
 • bidrar med specialpedagogisk kompetens i utredningar, bedömningar och insatser
 • bidrar med specialpedagogisk kompetens vid uppföljningar och utvärderingar av insatser
 • ansvarar för pedagogiska bedömningar inför mottagande till grundsärskola
 • gör specifika utredningar på uppdrag av rektor.

Specialpedagogen samverkar på flera sätt, bland annat genom:

 • samverkan kring evidensbaserade arbetsmetoder och forskning
 • bidrag till kompetensutveckling av skolans personal
 • samverkan med pedagoger och rektor i processen från ledning och stimulans till särskilt stöd
 • samverkan med externa aktörer.

Om du vill nå en specialpedagog

Om du vill komma i kontakt med en specialpedagog vänder du dig till ditt barns skola.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Specialpedagog

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender