Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Specialpedagog

Specialpedagogerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande, stödjande och åtgärdande. Alla våra skolor har tillgång till specialpedagog.

Det hälsofrämjande arbetet innebär att specialpedagogen:

 • deltar i skolans analysarbete i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) utifrån det specialpedagogiska perspektivet
 • identifierar friskfaktorer, analyserar och bidrar till utvecklingen av tillgängliga lärandemiljöer i samverkan med rektor och övrig elevhälsa
 • kvalitetssäkrar processen från ledning och stimulans till särskilt stöd i samverkan med rektor och övrig elevhälsa

Det förebyggande arbetet innebär att specialpedagogen:

 • deltar i och kvalitetssäkrar arbete med övergångar från förskola till gymnasiet i samverkan med rektor och övrig elevhälsa
 • identifierar, analyserar och åtgärdar de riskfaktorer som påverkar eleverna i lärmiljön i samverkan med rektor och övrig elevhälsa
 • deltar i och kvalitetssäkrar processen med särskilt stöd.
 • bistår i arbetet med resursfördelning på grupp- och enhetsnivå.

Det stödjande och åtgärdande arbetet innebär att specialpedagogen:

 • bidrar med handledning och konsultation i pedagogiska frågeställningar
 • bidrar med specialpedagogisk kompetens i utredningar, bedömningar och insatser
 • bidrar med specialpedagogisk kompetens vid uppföljningar och utvärderingar av insatser
 • ansvarar för pedagogiska bedömningar inför mottagande till anpassad grundskola
 • på uppdrag av rektor genomföra specifika utredningar

Specialpedagogen samverkar på flera sätt, bland annat genom:

 • Samverkar med övrig skolpersonal kring evidensbaserade arbetsmetoder samt forskning
 • Bidrar till kompetensutveckling av skolans personal
 • Samverkar med pedagoger och rektor samt övrig elevhälsa i processen från ledning och stimulans till särskilt stöd
 • Samverkar med externa aktörer

Om du vill nå en specialpedagog

Om du vill komma i kontakt med en specialpedagog vänder du dig till ditt barns skola.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Specialpedagog

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender