Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolpsykolog

Skolpsykologerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Hälsofrämjande arbete

  • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • Bidra i arbetet med lärmiljön
  • Bidra med kunskap om psykiska besvär
  • Bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling

Förebyggande arbete

  • Ge handledning/konsultation till skolans personal
  • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund, likabehandling och frånvaro

Åtgärdande arbete

  • Genomföra kartläggningar och bedömningar, utredningar, av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier

Samverkan

  • Vid behov av omfattande behandlingsinsatser remitteras elev till specialistnivå.

Om du vill nå en skolpsykolog

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolpsykolog. För att komma i kontakt med en skolpsykolog, vänd dig till ditt barns skola.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolpsykolog

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol