Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar hälsofrämjande genom att:

  • delta i skolans analysarbete i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) för att bidra till en hälsofrämjande skolutveckling
  • bidra till utveckling av goda lärmiljöer
  • bidra med psykologisk kunskap som främjar elevers lärande och utveckling

Skolpsykologen arbetar förebyggande genom att:

  • bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
  • bidra med att systematiskt identifiera riskfaktorer som påverkar inlärning och psykisk ohälsa samt bidra med åtgärdsförslag på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund, likabehandling och frånvaro

Skolpsykologen arbetar åtgärdande genom att:

  • vid identifierade problemställningar genomföra kartläggning, bedömning och utredning av elev, grupp och organisation i syfte att undanröja hinder för lärande

Samverkan kan ske:

  • med externa aktörer och vårdgivare vid behov

  • med övrig elevhälsopersonal och vårdnadshavare för att undanröja hinder för elevers lärande

  • med personal inom skolenheten

Om du vill nå en skolpsykolog

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolpsykolog. För att komma i kontakt med en skolpsykolog, vänd dig till ditt barns skola.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolpsykolog

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender