Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolläkare

Skolläkaren i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande i samarbete med skolsköterskan. Tillsammans utgör skolsköterskan och skolläkaren elevhälsans medicinska insats (EMI).

De individuella skolläkarbesöken sker i en hälsofrämjande och förebyggande anda.

Hälsofrämjande arbete

  • skolläkaren har ett hälsofrämjande synsätt vid arbete på individ, grupp och organisationsnivå.
  • skolläkaren ger råd hur eleven kan främja sin hälsa
  • skolläkaren bidrar med medicinsk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förebyggande arbete

  • skolläkaren har ett förebyggande synsätt vid arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • skolläkaren ger råd hur eleven kan förebygga ohälsa.
  • skolläkaren bidrar till förståelse för elevers svårigheter att nå målen utifrån en medicinsk synvinkel.
  • skolläkaren ansvarar tillsammans med skolsköterskorna för genomförandet av det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ordinerar kompletterande vaccin till barn som inte följt detta.

Åtgärdande arbete

  • skolläkaren gör medicinska bedömningar vid skolrelaterade och utvecklingsrelaterade hälsoproblem som uppmärksammats vid hälsokontroller hos skolsköterska. Det kan exempelvis handla om avvikelser av tillväxt, pubertet och ryggbedömning.

  • skolläkaren gör medicinsk bedömning inför eventuellt mottagande i anpassad skola.

Samverkan

Skolläkaren samarbetar med elevhälsans olika professioner och samverkar externt med hälso- och sjukvården.

Om du vill nå en skolläkare

Skolläkaren konsulteras av skolsköterska vid behov.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolläkare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender