Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolkurator

Skolkuratorerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Skolkuratorn arbetar hälsofrämjande genom att:

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i arbetet med att utforma pedagogiska strategier
 • bidra i arbetet med lärmiljön
 • bidra med kunskap om risk-och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Skolkuratorn arbetar förebyggande genom att:

 • ge handledning och konsultation till skolpersonal
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund, likabehandling och frånvaro.

Skolkuratorn arbetar åtgärdande genom att:

 • kartlägga och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om stöd och särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
 • ge stöd till elever på individ- och gruppnivå.

Skolkuratorn samverkar med:

 • externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar
 • familjer
 • skolpersonal.

Om du vill nå en skolkurator

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolkurator. För att komma i kontakt med en skolkurator, vänd dig till ditt barn skola.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolkurator

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender