Meny

Meny

Skolkurator

Kurator har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykosocialt perspektiv samt att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet.

Om du vill nå en skolkurator

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolkurator. För att komma i kontakt med en skolkurator, vänd dig till ditt barn skola.

Skolkuratorn arbetar med

 • Åtgärdande och stödjande insatser
 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • Verksamhetsutveckling
 • Samverkan internt och externt
 • Utredningar

Åtgärdande och stödjande insatser

 • Stödet riktas till elever, föräldrar och personal.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

 • Enskilda samtal med elever.
 • Arbete med klasser eller grupper.
 • Råd och stöd till rektorer, lärare och övrig personal.
 • Rådgivande och stödjande roll i likabehandlingsarbetet.

Verksamhetsutveckling

 • Utveckla metoder och förhållningssätt.
 • Utvärdering och uppföljning av insatser.

Samverkan internt och externt

 • Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar, till exempel. Barn- och ungdomspsykiatrin, polisen och många fler.
 • Samverkan med familjer.
 • Tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet.

Utredningar

 • Gör sociala utredningar vid behov.

Senast ändrad: 2018-08-22 09.49

Ändrad av:

Dela sidan: Skolkurator

g q n C