Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolkurator

Skolkuratorerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Hälsofrämjande arbete

 • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i arbetet med att utforma pedagogiska strategier
 • Bidra i arbetet med lärmiljön
 • Bidra med kunskap om risk-och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • Ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete

Förebyggande arbete

 • Ge handledning och konsultation till skolpersonal
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund, likabehandling och frånvaro

Åtgärdande arbete

 • Kartlägga och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om stöd och särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
 • Ge stöd till elever på individ- och gruppnivå

Samverkan

 • Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar
 • Samarbete med familjer
 • Samverkan med skolpersonal

Om du vill nå en skolkurator

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolkurator. För att komma i kontakt med en skolkurator, vänd dig till ditt barn skola.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolkurator

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol