Borås Stads logotyp

Meny

Meny

PCB i byggnader

PCB (polyklorerade bifenyler) är grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som är extremt svårnedbrytbara och finns därför kvar i miljön under lång tid. PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och modersmjölk. Ämnet kan bland annat påverka immunförsvar och fortplantning.

PCB har tidigare använts i många olika produkter, bland annat mjukgörare i fogmassor, förseglingsmassor i isolerrutor, golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv) och som isolator i kondensatorer. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande. Ämnet förbjöds under 1970-talet.

Inventering och sanering av fog- och golvmassor

Från den 1 mars 2007 gäller förordningen (SFS 2007:19)länk till annan webbplats om PCB med mer. Det innebär att alla byggnader som är byggda eller renoverade under 1956-1973 ska inventeras på förekomst av PCB (en- och tvåbostadshus är undantagna). Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs sanering. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

 • Fastighetsägaren är ansvarig för inventering och sanering.
 • Saneringen ska anmälas till Miljöförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Förvaltningen granskar och svarar på anmälan.
 • Fastighetsägaren ska se till att saneringsföretaget tar del av förvaltningens svar på anmälan och följer försiktighetsmåtten i beslutet vid saneringen.
 • När saneringen är klar ska en slutrapport skickas in till Miljöförvaltningen.

Om en byggnad innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska dessa fastigheter saneras.

Byggnader som är uppförda/renoverade 1956-1969 (ej industribyggnader) ska enligt förordningen vara sanerade sedan 30 juni 2014.

Industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973 samt övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1073 ska enligt förordningen vara sanerade sedan 30 juni 2016.

Mer om PCB i byggnader på följande webbplatet

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats
sanerapcb.nulänk till annan webbplats
Svensk Planglasföreninglänk till annan webbplats
Svenska Fogbranschens Riksförbundlänk till annan webbplats

l

Självservice

Redovisning av inventering

Redovisning av handlingsplan

Anmälan om sanering

Slutredovisning av sanering

Senast ändrad: 2019-08-29 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: PCB i byggnader

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...

y Nyheter

 • Kommunstyrelsen

o Kalender