Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

PCB i byggnader

PCB (polyklorerade bifenyler) är grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som är svårnedbrytbara och finns därför kvar i miljön under lång tid. PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och modersmjölk. Ämnet kan bland annat påverka immunförsvar och fortplantning.

PCB har tidigare använts i många olika produkter, bland annat mjukgörare i fogmassor, förseglingsmassor i isolerrutor, golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv) och som isolator i kondensatorer. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande. Ämnet förbjöds under 1970-talet.

Inventering och sanering av fog- och golvmassor

Från den 1 mars 2007 gäller förordningen (SFS 2007:19)länk till annan webbplats om PCB med mer. Det innebär att alla byggnader som är byggda eller renoverade under 1956-1973 ska inventeras på förekomst av PCB (en- och tvåbostadshus är undantagna). Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs sanering. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

 • Fastighetsägaren är ansvarig för inventering och sanering.
 • Saneringen ska anmälas till Miljöförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Förvaltningen granskar och svarar på anmälan.
 • Fastighetsägaren ska se till att saneringsföretaget tar del av förvaltningens svar på anmälan och följer försiktighetsmåtten i beslutet vid saneringen.
 • När saneringen är klar ska en slutrapport skickas in till Miljöförvaltningen.

Om en byggnad innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska dessa fastigheter saneras.

Byggnader som är uppförda/renoverade 1956-1969 (ej industribyggnader) ska enligt förordningen vara sanerade sedan 30 juni 2014.

Industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973 samt övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 ska enligt förordningen vara sanerade sedan 30 juni 2016.

Mer om PCB i byggnader på följande webbplatet

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats
sanerapcb.nulänk till annan webbplats
Svensk Planglasföreninglänk till annan webbplats
Svenska Fogbranschens Riksförbundlänk till annan webbplats

l

Självservice

Redovisning av inventering

Redovisning av handlingsplan

Anmälan om sanering

Slutredovisning av sanering

Senast ändrad: 2020-01-22 17.25

Ändrad av:

Dela sidan: PCB i byggnader

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender