Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Kristineberg

I områdesnätverket ingår områdena Dammsvedjan, Druvefors, Göta, Hedvigsborg och Kristineberg.

Karta över Kristineberg.

Målet med områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet med områdesnätverken syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Sammankallande

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Mötesplats Kristineberg: fritidsgård, bibliotek, seniorverksamhet och öppen förskola
 • Kulturförvaltningen/Göta bibliotek
 • Daltorpskolan, Kristinebergskolan, Svedjeskolan och föräldraföreningar
 • Förskolor
 • Bostäder i Borås
 • Willhem AB
 • Bostadsrättsföreningar
 • Svenska kyrkan – Dammsvedjan och Caroli
 • Kvinno- och tjejjouren i Borås
 • ABF Sjuhärad
 • Medborgarskolan
 • Kronängs IF
 • PRO Göta
 • Lokala projekt/satsningar
 • Företagare/näringsliv
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Kristineberg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender